saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000022

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración

Número de rexistro de entrada: 09029642

Data de creación: 31/10/2014

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
31/10/2014 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09029642
31/10/2014 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09029642
31/10/2014 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09029642
04/11/2014 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
04/11/2014 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09013180
04/11/2014 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09013179
04/11/2014 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
05/11/2014 Publicación da iniciativa BOPG Número: 368
18/11/2014 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09030222
18/11/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09013389
18/11/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013389
19/11/2014 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 375
21/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09030473
21/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09030475
21/11/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09030480
24/11/2014 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09013448
24/11/2014 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
24/11/2014 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
27/11/2014 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09030668
01/12/2014 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
02/12/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09013572
02/12/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013572
02/12/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09013587
03/12/2014 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
03/12/2014 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 386
04/12/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09031004
04/12/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013697
04/12/2014 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09031012
05/12/2014 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 387
09/12/2014 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade e ao articulado Mesa do Parlamento
09/12/2014 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
09/12/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09013748
09/12/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013748
10/12/2014 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 388
11/12/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09031260
11/12/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09031264
11/12/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09031265
11/12/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09031277
11/12/2014 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09013803
16/12/2014 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
16/12/2014 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
17/12/2014 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
18/12/2014 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09013899
18/12/2014 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09031459
18/12/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013901
18/12/2014 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 393
19/12/2014 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09031483
19/12/2014 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09031485
22/12/2014 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 395
22/12/2014 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 395
30/12/2014 Designación da Ponencia Comisión
30/12/2014 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
02/01/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09031684
02/01/2015 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 09013985
05/01/2015 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 399
20/01/2015 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
09/03/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015223
10/03/2015 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 428
13/03/2015 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
13/03/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09034927
13/03/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09015335
16/03/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09035041
16/03/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09035042
16/03/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09035085
17/03/2015 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
17/03/2015 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
18/03/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015553
18/03/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015554
19/03/2015 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 433
19/03/2015 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 433
24/03/2015 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
30/03/2015 Publicación da lei BOPG Número: 439
31/03/2015 Certificación Rexistro de saída: 09015800
31/03/2015 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09015801
31/03/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015803
31/03/2015 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09015802
saltar ao pe de páxina