saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000023

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09030881

Data de creación: 02/12/2014

Órgano ditaminante: Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
02/12/2014 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09030881
02/12/2014 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09030881
02/12/2014 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09030881
09/12/2014 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
09/12/2014 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
09/12/2014 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09013749
10/12/2014 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09013774
10/12/2014 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 388
17/12/2014 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09031421
26/12/2014 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09013933
26/12/2014 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09013933
29/12/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09031594
29/12/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09031631
29/12/2014 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09031633
29/12/2014 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 396
30/12/2014 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09013946
30/12/2014 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
30/12/2014 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
12/01/2015 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
13/01/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09031875
13/01/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09014085
14/01/2015 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 401
20/01/2015 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
02/02/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09032847
03/02/2015 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
03/02/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09014274
03/02/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09014274
04/02/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 409
09/02/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09033429
09/02/2015 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
10/02/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09014533
10/02/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09014533
10/02/2015 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
11/02/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09033552
11/02/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09014635
11/02/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09014635
11/02/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 414
12/02/2015 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 415
13/02/2015 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09014765
16/02/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09033682
16/02/2015 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
16/02/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09033706
16/02/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09033711
16/02/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09033724
16/02/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09033725
16/02/2015 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 417
17/02/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09014868
17/02/2015 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
17/02/2015 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
23/03/2015 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
23/03/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09035573
24/03/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09035606
24/03/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09035611
24/03/2015 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 435
27/03/2015 Designación da Ponencia Comisión
30/03/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09035843
30/03/2015 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 439
31/03/2015 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
16/04/2015 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 09015994
16/04/2015 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 09015998
21/05/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09016846
22/05/2015 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 466
29/05/2015 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
29/05/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09037506
29/05/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09037509
29/05/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09016966
29/05/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09037515
29/05/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09037520
01/06/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09037528
01/06/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09016975
01/06/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09016976
02/06/2015 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
02/06/2015 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
02/06/2015 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 472
02/06/2015 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 472
09/06/2015 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
12/06/2015 Publicación da lei BOPG Número: 479
16/06/2015 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09017250
16/06/2015 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09017251
16/06/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09017252
16/06/2015 Certificación Rexistro de saída: 09017249
09/07/2015 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09017574
09/07/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09017573
10/07/2015 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 493
saltar ao pe de páxina