saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000024

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei do emprego público de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09031508

Data de creación: 19/12/2014

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
19/12/2014 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09031508
19/12/2014 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09031508
19/12/2014 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09031508
30/12/2014 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
30/12/2014 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09013947
30/12/2014 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09013949
30/12/2014 Publicación da iniciativa BOPG Número: 397
20/01/2015 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
21/01/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09014165
21/01/2015 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 403
13/02/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09033651
17/02/2015 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/02/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09014883
17/02/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09014883
18/02/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09033776
18/02/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09033787
18/02/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09033788
18/02/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09014916
18/02/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 418
20/02/2015 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
20/02/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09033898
20/02/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09014945
23/02/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09033924
23/02/2015 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 421
23/02/2015 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
23/02/2015 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
23/02/2015 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
24/02/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09015010
24/02/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015010
25/02/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 422
27/02/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09034234
03/03/2015 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
03/03/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09034343
03/03/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09015162
03/03/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015162
03/03/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015167
04/03/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 425
06/03/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09034573
06/03/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09034568
06/03/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09034569
07/03/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09034582
07/03/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09034578
09/03/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09015221
09/03/2015 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
10/03/2015 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
13/03/2015 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09015333
13/03/2015 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 431
23/03/2015 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
24/03/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015591
24/03/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09035605
24/03/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09035610
24/03/2015 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 435
24/03/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09035623
25/03/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09035731
26/03/2015 Designación da Ponencia Comisión
27/03/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09035807
27/03/2015 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 438
31/03/2015 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
31/03/2015 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
15/04/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015966
15/04/2015 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09015967
15/04/2015 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 448
16/04/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015993
16/04/2015 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 449
17/04/2015 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
17/04/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09036392
17/04/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09036413
17/04/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09016010
17/04/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09036416
17/04/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09036417
20/04/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09036422
20/04/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09016042
20/04/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09016041
21/04/2015 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
21/04/2015 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
21/04/2015 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 451
24/04/2015 Certificación Rexistro de saída: 09016139
24/04/2015 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 454
28/04/2015 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
29/04/2015 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09016249
29/04/2015 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09016250
29/04/2015 Publicación da lei BOPG Número: 456
29/04/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09016251
29/04/2015 Certificación Rexistro de saída: 09016252
saltar ao pe de páxina