saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000025

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de creación do Colexio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09034012

Data de creación: 24/02/2015

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
24/02/2015 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09034012
24/02/2015 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09034012
24/02/2015 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09034012
03/03/2015 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
03/03/2015 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
03/03/2015 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09015159
03/03/2015 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09015158
04/03/2015 Publicación da iniciativa BOPG Número: 425
04/03/2015 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 425
04/03/2015 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
16/03/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09035055
17/03/2015 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/03/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09015478
18/03/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 432
23/03/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09035561
24/03/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09015589
26/03/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09035742
26/03/2015 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
26/03/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09035785
26/03/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015766
27/03/2015 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 438
31/03/2015 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
31/03/2015 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
31/03/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015815
31/03/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09015815
01/04/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 441
07/04/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09036021
07/04/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09015860
07/04/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015860
07/04/2015 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
08/04/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09036060
08/04/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09015869
08/04/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015869
08/04/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 444
10/04/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015882
10/04/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09036143
13/04/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09036148
13/04/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09036189
13/04/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09036192
13/04/2015 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
13/04/2015 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
14/04/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09015943
14/04/2015 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 447
27/04/2015 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
27/04/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09036685
28/04/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09036747
28/04/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09036765
28/04/2015 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 455
28/04/2015 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
28/04/2015 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
29/04/2015 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09016254
30/04/2015 Designación da Ponencia Comisión
30/04/2015 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09016292
30/04/2015 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 457
04/05/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09036928
04/05/2015 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 458
04/05/2015 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
22/05/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09016882
25/05/2015 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 467
28/05/2015 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
28/05/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09037486
28/05/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09016960
28/05/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09037493
28/05/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09037496
29/05/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09037501
29/05/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09037502
29/05/2015 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 09016965
01/06/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09016972
01/06/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09016973
01/06/2015 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 471
01/06/2015 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 471
02/06/2015 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
02/06/2015 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
04/06/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09017049
04/06/2015 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09017049
05/06/2015 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 475
09/06/2015 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
11/06/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09017179
11/06/2015 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09017180
11/06/2015 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09017181
11/06/2015 Publicación da lei BOPG Número: 478
saltar ao pe de páxina