saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000026

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de financiamento de formacións políticas e de fundacións e asociacións vinculadas

Número de rexistro de entrada: 09034138

Data de creación: 25/02/2015

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
25/02/2015 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09034138
25/02/2015 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09034138
25/02/2015 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09034138
03/03/2015 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
03/03/2015 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
03/03/2015 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09015160
03/03/2015 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09015161
04/03/2015 Publicación da iniciativa BOPG Número: 425
04/03/2015 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 425
04/03/2015 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
16/03/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09035054
17/03/2015 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
18/03/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09015483
18/03/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 432
23/03/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09035563
23/03/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09035565
23/03/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09035590
24/03/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09015590
26/03/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09035734
26/03/2015 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
26/03/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09035785
26/03/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015766
27/03/2015 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 438
31/03/2015 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
31/03/2015 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
31/03/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09015814
31/03/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015814
01/04/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 441
07/04/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09036038
07/04/2015 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
08/04/2015 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09015862
08/04/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 444
09/04/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09036089
09/04/2015 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09015878
10/04/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09015883
10/04/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09036132
10/04/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 446
13/04/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09036153
13/04/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09036184
13/04/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09036191
13/04/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09036182
13/04/2015 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
13/04/2015 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
14/04/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09015944
14/04/2015 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 447
22/05/2015 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
22/05/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09037385
25/05/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09016889
25/05/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09037422
25/05/2015 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 467
25/05/2015 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
26/05/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09037444
26/05/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09037447
26/05/2015 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
28/05/2015 Designación da Ponencia Comisión
28/05/2015 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09016961
29/05/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09037504
29/05/2015 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 09016965
29/05/2015 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 470
02/06/2015 Notificación ao deputado Rexistro de saída: 09016984
02/06/2015 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
23/06/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09017417
23/06/2015 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 485
25/06/2015 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 486
26/06/2015 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
26/06/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09017449
26/06/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09038333
26/06/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09038329
26/06/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09038331
29/06/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09038335
29/06/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09038343
30/06/2015 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 09017506
30/06/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09017507
30/06/2015 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
30/06/2015 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
01/07/2015 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 489
01/07/2015 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 489
03/08/2015 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
05/08/2015 Publicación da lei BOPG Número: 502
06/08/2015 Certificación Rexistro de saída: 09017966
06/08/2015 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09017967
06/08/2015 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09017968
06/08/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09017969
saltar ao pe de páxina