saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000028

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de transparencia e bo goberno

Número de rexistro de entrada: 09042373

Data de creación: 02/10/2015

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
02/10/2015 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09042373
02/10/2015 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09042373
02/10/2015 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09042373
06/10/2015 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
06/10/2015 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
06/10/2015 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09019047
06/10/2015 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09019048
07/10/2015 Publicación da iniciativa BOPG Número: 531
20/10/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09042974
20/10/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019259
20/10/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019259
21/10/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 539
26/10/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043084
26/10/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043107
26/10/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043127
26/10/2015 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
27/10/2015 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09043132
27/10/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09019338
27/10/2015 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
27/10/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09043139
27/10/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019356
28/10/2015 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 542
30/10/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09043231
03/11/2015 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
03/11/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019418
03/11/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019418
04/11/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 545
06/11/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09043442
09/11/2015 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
10/11/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019511
10/11/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019511
10/11/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09043670
10/11/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019528
10/11/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019528
10/11/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 549
10/11/2015 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
11/11/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 550
12/11/2015 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09019561
13/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043905
13/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043913
13/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043916
13/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043920
13/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043922
13/11/2015 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 552
16/11/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09019614
16/11/2015 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
16/11/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09043965
16/11/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019622
17/11/2015 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09044009
17/11/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09019640
17/11/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09044021
17/11/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09044057
17/11/2015 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 554
17/11/2015 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/11/2015 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/11/2015 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
18/11/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09044100
20/11/2015 Designación da Ponencia Comisión
23/11/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09044303
23/11/2015 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 09019701
23/11/2015 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
24/11/2015 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 558
07/12/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019884
07/12/2015 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 567
11/12/2015 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
11/12/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09044939
11/12/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019942
11/12/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09044938
11/12/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09044951
11/12/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09044955
14/12/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09044973
14/12/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019954
14/12/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019955
14/12/2015 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09044986
15/12/2015 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 572
15/12/2015 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 572
15/12/2015 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
15/12/2015 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
23/12/2015 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
28/12/2015 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09020071
28/12/2015 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 09020072
28/12/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020073
28/12/2015 Certificación Rexistro de saída: 09020074
28/12/2015 Publicación da lei BOPG Número: 577
saltar ao pe de páxina