saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000029

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei do solo de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09042810

Data de creación: 15/10/2015

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
15/10/2015 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09042810
15/10/2015 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09042810
15/10/2015 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09042810
16/10/2015 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
16/10/2015 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09019214
16/10/2015 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09019216
19/10/2015 Publicación da iniciativa BOPG Número: 537
19/10/2015 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
20/10/2015 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
21/10/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019305
22/10/2015 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 540
30/10/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09043233
03/11/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019417
03/11/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019417
03/11/2015 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
04/11/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 545
06/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043447
06/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043457
06/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043479
06/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043536
06/11/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09019456
09/11/2015 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
10/11/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09043682
10/11/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019529
11/11/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09043720
11/11/2015 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 550
11/11/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019548
11/11/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019548
12/11/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 551
16/11/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09043945
17/11/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019641
17/11/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019641
17/11/2015 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
17/11/2015 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/11/2015 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
18/11/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09044107
18/11/2015 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 555
19/11/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019667
19/11/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019667
20/11/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 557
23/11/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09044304
23/11/2015 Non aceptación ampliación prazo presentación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
24/11/2015 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 09019711
24/11/2015 Non aceptación ampliación prazo presentación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
24/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044438
24/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044434
24/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044433
24/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044420
24/11/2015 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
24/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044411
25/11/2015 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09044456
26/11/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09019760
26/11/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09019763
26/11/2015 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09019765
27/11/2015 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 561
30/11/2015 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
30/11/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09044643
30/11/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019789
30/11/2015 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
01/12/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09044719
01/12/2015 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 563
02/12/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09044769
02/12/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09044775
03/12/2015 Designación da Ponencia Comisión
03/12/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09044807
03/12/2015 Notificación á Mesa do Parlamento Rexistro de saída: 09019868
04/12/2015 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 566
09/12/2015 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
09/12/2015 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
26/01/2016 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 589
29/01/2016 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
29/01/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09046300
29/01/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09020433
01/02/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09046301
01/02/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09046304
01/02/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09046316
01/02/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09046317
01/02/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020452
02/02/2016 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 09020455
02/02/2016 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 593
02/02/2016 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 593
09/02/2016 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
10/02/2016 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09020654
10/02/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020655
10/02/2016 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09020656
10/02/2016 Publicación da lei BOPG Número: 598
11/02/2016 Certificación Rexistro de saída: 09020657
19/02/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020847
23/02/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020885
saltar ao pe de páxina