saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000030

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016

Número de rexistro de entrada: 09042960

Data de creación: 20/10/2015

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
20/10/2015 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09042960
20/10/2015 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09042960
20/10/2015 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09042960
20/10/2015 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 09042971
20/10/2015 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09042965
20/10/2015 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
20/10/2015 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 09042981
20/10/2015 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09019260
20/10/2015 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09019261
20/10/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019264
20/10/2015 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09042983
20/10/2015 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09042987
20/10/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019265
20/10/2015 Asignación á Comisión Proxecto de lei de Orzamentos Mesa do Parlamento
20/10/2015 Publicación da iniciativa BOPG Número: 538
20/10/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019251
21/10/2015 Solicitude de comparecencias Rexistro de entrada: 09042996
21/10/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09019270
21/10/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019271
21/10/2015 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09019276
21/10/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09043010
21/10/2015 Reclamación Rexistro de entrada: 09043015
21/10/2015 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 09019299
21/10/2015 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 09019300
21/10/2015 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 09019301
21/10/2015 Notificación á Presidencia da Deputación Rexistro de saída: 09019302
21/10/2015 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
23/10/2015 Sesións informativas Comisión
23/10/2015 Sesións informativas Comisión
26/10/2015 Sesións informativas Comisión
26/10/2015 Sesións informativas Comisión
26/10/2015 Sesións informativas Comisión
26/10/2015 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
26/10/2015 Inadmisión da reclamación Mesa do Parlamento
27/10/2015 Notificación ao Consello de Contas Rexistro de saída: 09019333
27/10/2015 Notificación ao Consello Consultivo Rexistro de saída: 09019334
28/10/2015 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09019377
28/10/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09043189
29/10/2015 Notificación ao Consello da Cultura Galega Rexistro de saída: 09019394
29/10/2015 Sesións informativas Comisión
29/10/2015 Sesións informativas Comisión
30/10/2015 Sesións informativas Comisión
30/10/2015 Sesións informativas Comisión
30/10/2015 Sesións informativas Comisión
03/11/2015 Sesións informativas Comisión
03/11/2015 Sesións informativas Comisión
04/11/2015 Sesións informativas Comisión
04/11/2015 Sesións informativas Comisión
04/11/2015 Sesións informativas Comisión
04/11/2015 Sesións informativas Comisión
05/11/2015 Sesións informativas Comisión
05/11/2015 Sesións informativas Comisión
05/11/2015 Sesións informativas Comisión
06/11/2015 Sesións informativas Comisión
06/11/2015 Sesións informativas Comisión
06/11/2015 Sesións informativas Comisión
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043551
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043552
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043553
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043554
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043555
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043556
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043557
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043558
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043559
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043560
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043561
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043562
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043563
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043564
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043565
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043566
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043567
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043568
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043569
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043570
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043571
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043572
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043573
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043574
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043575
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043576
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043577
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043578
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043579
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043580
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043581
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043582
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043583
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043584
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043585
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043586
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043587
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043588
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043589
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043590
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043591
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043592
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043593
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043599
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043600
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043601
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043602
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043603
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043604
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043605
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043606
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043607
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043608
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043609
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043610
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043611
07/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043612
07/11/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09019457
09/11/2015 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
10/11/2015 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09043673
10/11/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09019527
10/11/2015 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09043688
11/11/2015 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09043722
11/11/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09019549
13/11/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09043899
16/11/2015 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 553
17/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044034
17/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044035
17/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044036
17/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044037
17/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044038
17/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044039
17/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044040
17/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044041
17/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044042
17/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044043
17/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044044
17/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044045
17/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044051
17/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044052
17/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044054
17/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044059
17/11/2015 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
17/11/2015 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
18/11/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09019651
18/11/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09044087
20/11/2015 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09044222
23/11/2015 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09044311
23/11/2015 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
23/11/2015 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
24/11/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09044370
24/11/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019712
24/11/2015 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09019720
24/11/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09044418
24/11/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09019727
24/11/2015 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 558
24/11/2015 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09044390
25/11/2015 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09044458
26/11/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09019762
26/11/2015 Designación da Ponencia Comisión
26/11/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09044549
26/11/2015 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 09019766
26/11/2015 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 560
26/11/2015 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 560
27/11/2015 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 561
30/11/2015 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
30/11/2015 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
01/12/2015 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 563
03/12/2015 Debate do ditame da Comisión Comisión
03/12/2015 Debate do ditame da Comisión Comisión
03/12/2015 Debate do ditame da Comisión Comisión
03/12/2015 Debate do ditame da Comisión Comisión
04/12/2015 Debate do ditame da Comisión Comisión
04/12/2015 Debate do ditame da Comisión Comisión
04/12/2015 Debate do ditame da Comisión Comisión
04/12/2015 Debate do ditame da Comisión Comisión
07/12/2015 Debate do ditame da Comisión Comisión
07/12/2015 Debate do ditame da Comisión Comisión
07/12/2015 Debate do ditame da Comisión Comisión
07/12/2015 Debate do ditame da Comisión Comisión
09/12/2015 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
09/12/2015 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
09/12/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019906
09/12/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09044845
09/12/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09044844
09/12/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09044871
09/12/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09044877
11/12/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019937
11/12/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019938
11/12/2015 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 570
11/12/2015 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 570
15/12/2015 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
22/12/2015 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
23/12/2015 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 09020053
23/12/2015 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09020054
23/12/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020055
23/12/2015 Certificación Rexistro de saída: 09020059
23/12/2015 Publicación da lei BOPG Número: 576
28/12/2015 Complementación da documentación Rexistro de entrada: 09045149
31/12/2015 Publicación da lei no DOG DOG Número: 0249
23/02/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020886
24/02/2016 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09020937
24/02/2016 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 606
18/03/2016 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 54
04/04/2016 Publicación da lei no BOE BOE Número: 81
30/04/2016 Publicación de corrección de erros no BOE BOE Número: 104
saltar ao pe de páxina