saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000031

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Número de rexistro de entrada: 09042962

Data de creación: 20/10/2015

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
20/10/2015 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09042962
20/10/2015 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09042962
20/10/2015 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09042962
20/10/2015 Admisión a trámite polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
20/10/2015 Asignación á Comisión polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
20/10/2015 Publicación da iniciativa BOPG Número: 538
20/10/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019262
20/10/2015 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09019263
21/10/2015 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
27/10/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09043135
27/10/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019353
27/10/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019353
29/10/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043210
29/10/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043211
29/10/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043210
29/10/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043217
29/10/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043218
29/10/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09019401
30/10/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09043232
30/10/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09043251
30/10/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019405
03/11/2015 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 544
03/11/2015 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
03/11/2015 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
03/11/2015 Non aceptación ampliación prazo presentación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
04/11/2015 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 09019424
04/11/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09019436
04/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043359
04/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043360
04/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043364
04/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043367
04/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09043368
05/11/2015 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
05/11/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09043424
05/11/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019438
06/11/2015 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 547
09/11/2015 Coñecemento das emendas ao articulado Mesa do Parlamento
09/11/2015 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
10/11/2015 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
12/11/2015 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09019561
13/11/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09043914
13/11/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09043915
13/11/2015 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 552
16/11/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09043925
17/11/2015 Designación da Ponencia Comisión
17/11/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09044028
17/11/2015 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 09019647
17/11/2015 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 554
25/11/2015 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 559
25/11/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019740
26/11/2015 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
26/11/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09044550
26/11/2015 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 09019767
26/11/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09044565
26/11/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09044575
26/11/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09044576
26/11/2015 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09044578
27/11/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019776
27/11/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019777
30/11/2015 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
30/11/2015 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
01/12/2015 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 563
01/12/2015 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 563
23/12/2015 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 09020056
23/12/2015 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09020057
23/12/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020058
23/12/2015 Certificación Rexistro de saída: 09020060
23/12/2015 Publicación da lei BOPG Número: 576
23/12/2015 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
13/01/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020192
14/01/2016 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09020215
18/01/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020218
22/01/2016 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09020275
saltar ao pe de páxina