saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000032

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de ordenación da asistencia xurídica da Administración xeral da Comunidade Autónoma e Galicia e do seu sector público

Número de rexistro de entrada: 09043421

Data de creación: 05/11/2015

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
05/11/2015 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09043421
05/11/2015 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09043421
05/11/2015 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09043421
09/11/2015 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
10/11/2015 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09019512
10/11/2015 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09019513
10/11/2015 Publicación da iniciativa BOPG Número: 549
10/11/2015 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
10/11/2015 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
17/11/2015 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
18/11/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019665
19/11/2015 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 556
24/11/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09044373
25/11/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019741
25/11/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019741
26/11/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 560
26/11/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 560
27/11/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09044620
30/11/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09019782
30/11/2015 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
02/12/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09044757
02/12/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019819
02/12/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019819
03/12/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 565
09/12/2015 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
10/12/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09044923
11/12/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019936
11/12/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019936
11/12/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09044961
11/12/2015 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
14/12/2015 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09044978
14/12/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019947
14/12/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09019948
14/12/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019948
14/12/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 571
14/12/2015 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 571
14/12/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 571
15/12/2015 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
15/12/2015 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
16/12/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09045030
16/12/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09045035
16/12/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09045042
16/12/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09045043
16/12/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09045044
16/12/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09019990
25/01/2016 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
26/01/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09045944
26/01/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020294
26/01/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09045957
26/01/2016 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
27/01/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09046030
27/01/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09046044
27/01/2016 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 590
28/01/2016 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09020344
28/01/2016 Designación da Ponencia Comisión
29/01/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09046259
29/01/2016 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 592
29/01/2016 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 592
02/02/2016 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
02/03/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021059
03/03/2016 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 610
11/03/2016 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
11/03/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09048337
11/03/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09021192
11/03/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09048338
11/03/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09048339
11/03/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09048347
11/03/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09048348
14/03/2016 Notificación á Mesa do Parlamento Rexistro de saída: 09021215
14/03/2016 Notificación ao presidente do Parlamento Rexistro de saída: 09021216
15/03/2016 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 616
15/03/2016 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 616
29/03/2016 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
31/03/2016 Publicación da lei BOPG Número: 624
01/04/2016 Certificación Rexistro de saída: 09021496
01/04/2016 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09021497
01/04/2016 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09021498
01/04/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021499
saltar ao pe de páxina