saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000033

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei do patrimonio cultural de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09044821

Data de creación: 04/12/2015

Órgano ditaminante: Comisión 4ª, Educación e Cultura

Órganos propoñentes:

  • Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
04/12/2015 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09044821
04/12/2015 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09044821
04/12/2015 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09044821
09/12/2015 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
09/12/2015 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09019903
09/12/2015 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09019904
10/12/2015 Publicación da iniciativa BOPG Número: 569
10/12/2015 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
15/12/2015 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
16/12/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019989
17/12/2015 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 574
21/12/2015 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09045081
23/12/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09020050
23/12/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020050
29/12/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09045161
29/12/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09045168
29/12/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09045169
29/12/2015 Coñecemento de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
30/12/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09045171
30/12/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09020092
14/01/2016 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 09020216
14/01/2016 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09020216
18/01/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09045614
19/01/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09020238
19/01/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020238
20/01/2016 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 585
21/01/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09045816
25/01/2016 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
26/01/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09045945
26/01/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09020289
26/01/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020289
26/01/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09020296
26/01/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020296
26/01/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 589
27/01/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09046163
27/01/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020310
27/01/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 590
28/01/2016 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 591
28/01/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020351
29/01/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09046282
29/01/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09046295
29/01/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09046297
29/01/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09046298
29/01/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09046299
29/01/2016 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09020432
29/01/2016 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 592
02/02/2016 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
09/02/2016 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
10/02/2016 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09046997
10/02/2016 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09020638
10/02/2016 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
11/02/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09047042
11/02/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020658
11/02/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09047041
11/02/2016 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09020664
11/02/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09047091
11/02/2016 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 599
12/02/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09047150
12/02/2016 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 600
16/02/2016 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
17/02/2016 Designación da Ponencia Comisión
18/02/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09047497
18/02/2016 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 09020796
22/02/2016 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 605
22/02/2016 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
26/02/2016 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 09020997
11/04/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021591
11/04/2016 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 629
14/04/2016 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
14/04/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09049621
14/04/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09021648
14/04/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09049625
14/04/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09049626
14/04/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09049629
14/04/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09049632
19/04/2016 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 634
19/04/2016 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 634
26/04/2016 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
28/04/2016 Publicación da lei BOPG Número: 639
29/04/2016 Certificación Rexistro de saída: 09021824
29/04/2016 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09021825
29/04/2016 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09021826
29/04/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021827
13/05/2016 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 644
13/05/2016 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09021988
13/09/2016 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 698
14/09/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022991
14/09/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09022992
saltar ao pe de páxina