saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000034

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei da economía social de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09045722

Data de creación: 20/01/2016

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
20/01/2016 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09045722
20/01/2016 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09045722
20/01/2016 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09045722
25/01/2016 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
26/01/2016 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09020292
26/01/2016 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09020293
26/01/2016 Publicación da iniciativa BOPG Número: 589
02/02/2016 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
04/02/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020515
05/02/2016 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 596
08/02/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09046750
08/02/2016 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
09/02/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09020559
09/02/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020559
10/02/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 598
12/02/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09047125
12/02/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09047141
12/02/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09047173
12/02/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09047182
15/02/2016 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09020727
15/02/2016 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
15/02/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09047238
15/02/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020743
16/02/2016 Ratificación da ampliación prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/02/2016 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 602
18/02/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09047443
18/02/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09020790
18/02/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020790
19/02/2016 Publicación ampliación da prórroga do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 604
22/02/2016 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
23/02/2016 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
24/02/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09047702
24/02/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09020936
25/02/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09047743
25/02/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09020977
25/02/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09020977
25/02/2016 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09020980
25/02/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 607
26/02/2016 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 608
01/03/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09047876
01/03/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09047898
01/03/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09047904
01/03/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09047907
01/03/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09047908
01/03/2016 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
02/03/2016 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09021028
02/03/2016 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09047919
02/03/2016 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09021060
07/03/2016 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
08/03/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09048134
08/03/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09048140
08/03/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021139
08/03/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09048176
09/03/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09048211
09/03/2016 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 613
10/03/2016 Designación da Ponencia Comisión
11/03/2016 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 615
08/04/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021566
11/04/2016 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 629
15/04/2016 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
15/04/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09049666
15/04/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09021667
15/04/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09049667
15/04/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09049668
15/04/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09049669
15/04/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09049672
18/04/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021676
18/04/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021677
20/04/2016 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 635
20/04/2016 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 635
21/04/2016 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 636
26/04/2016 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
28/04/2016 Publicación da lei BOPG Número: 639
29/04/2016 Certificación Rexistro de saída: 09021828
29/04/2016 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09021829
29/04/2016 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09021830
29/04/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021831
saltar ao pe de páxina