saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000036

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei pola que se modifica a Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais

Número de rexistro de entrada: 09047240

Data de creación: 15/02/2016

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
15/02/2016 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09047240
15/02/2016 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09047240
15/02/2016 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09047240
16/02/2016 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
16/02/2016 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09020763
16/02/2016 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09020762
17/02/2016 Publicación da iniciativa BOPG Número: 602
17/02/2016 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
01/03/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09047902
02/03/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09021030
02/03/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021030
02/03/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 609
04/03/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09048072
04/03/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09048081
07/03/2016 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09021112
09/03/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09048215
09/03/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09021161
09/03/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021161
10/03/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 614
16/03/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09048451
16/03/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09048462
16/03/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021270
16/03/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09021280
16/03/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021280
16/03/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09048506
17/03/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09021291
17/03/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021291
17/03/2016 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 618
17/03/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 618
23/03/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09048757
23/03/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09048761
23/03/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09048763
23/03/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09048764
23/03/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09048767
28/03/2016 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09021397
28/03/2016 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
29/03/2016 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
31/03/2016 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09021490
01/04/2016 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 625
05/04/2016 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
06/04/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09049232
06/04/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09049266
07/04/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021556
07/04/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09049272
07/04/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09049271
08/04/2016 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 628
08/04/2016 Designación da Ponencia Comisión
11/04/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09049439
11/04/2016 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 629
11/04/2016 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
07/06/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022213
07/06/2016 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 655
10/06/2016 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
10/06/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09051383
10/06/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051382
10/06/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051414
10/06/2016 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 09022259
13/06/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051435
13/06/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051436
13/06/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022264
13/06/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022265
14/06/2016 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 658
14/06/2016 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 658
28/06/2016 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
30/06/2016 Publicación da lei BOPG Número: 667
01/07/2016 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09022593
01/07/2016 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09022594
01/07/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022595
12/07/2016 Publicación da lei no DOG DOG Número: 131
08/09/2016 Publicación da lei no BOE BOE Número: 217
saltar ao pe de páxina