saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000037

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de creación dos colexios provincias de economistas por fusión dos colexios de titulares mercantís e de economistas existentes na Comunidade Autónoma de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09050594

Data de creación: 13/05/2016

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Urxencia

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
13/05/2016 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09050594
13/05/2016 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09050594
13/05/2016 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09050594
18/05/2016 Admisión a trámite polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
18/05/2016 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09022002
18/05/2016 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09022003
18/05/2016 Publicación da iniciativa BOPG Número: 645
23/05/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09050744
23/05/2016 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
24/05/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09022068
24/05/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022068
24/05/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 648
30/05/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09050949
31/05/2016 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
31/05/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09022127
31/05/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 651
03/06/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051174
03/06/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051176
06/06/2016 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09022162
07/06/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09051264
07/06/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022216
08/06/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09051284
08/06/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09051300
08/06/2016 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 656
09/06/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09051358
09/06/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09051377
10/06/2016 Designación da Ponencia Comisión
10/06/2016 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 09022260
13/06/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09051438
14/06/2016 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 658
14/06/2016 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
21/06/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022419
22/06/2016 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 663
01/07/2016 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
01/07/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09051851
05/07/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022635
05/07/2016 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
06/07/2016 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 671
06/07/2016 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 671
12/07/2016 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
14/07/2016 Publicación da lei BOPG Número: 677
14/07/2016 Certificación Rexistro de saída: 09022777
14/07/2016 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09022778
14/07/2016 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09022779
14/07/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022780
saltar ao pe de páxina