saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000038

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei polo que se modifica a Lei 4/2012, do 12 de abril, da Área Metropolitana de Vigo

Número de rexistro de entrada: 09050595

Data de creación: 13/05/2016

Órgano ditaminante: Comisión 1ª, Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Urxencia

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
13/05/2016 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09050595
13/05/2016 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09050595
13/05/2016 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09050595
18/05/2016 Admisión a trámite polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
18/05/2016 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09022004
18/05/2016 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09022005
18/05/2016 Publicación da iniciativa BOPG Número: 645
18/05/2016 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
23/05/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09050745
23/05/2016 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
24/05/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09022069
24/05/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022069
24/05/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 648
30/05/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09050948
31/05/2016 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
31/05/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09022128
31/05/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022128
31/05/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 651
03/06/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051172
03/06/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051175
03/06/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051220
03/06/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051222
06/06/2016 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09022161
07/06/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09051265
07/06/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022217
08/06/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09051284
08/06/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09051300
08/06/2016 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 656
09/06/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09051359
09/06/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09051376
10/06/2016 Designación da Ponencia Comisión
13/06/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09051438
14/06/2016 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 658
14/06/2016 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
29/06/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022556
29/06/2016 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 666
01/07/2016 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
01/07/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09051850
01/07/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051848
01/07/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09022610
01/07/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051855
01/07/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051863
05/07/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022634
05/07/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022636
05/07/2016 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
05/07/2016 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
06/07/2016 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 671
06/07/2016 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 671
12/07/2016 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
14/07/2016 Publicación da lei BOPG Número: 677
14/07/2016 Sen descrición Rexistro de saída: 09022784
14/07/2016 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 09022785
14/07/2016 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 09022786
14/07/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022787
saltar ao pe de páxina