saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000039

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei do Plan galego de estatística 2017-2021

Número de rexistro de entrada: 09050959

Data de creación: 30/05/2016

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Urxencia

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
30/05/2016 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09050959
30/05/2016 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09050959
30/05/2016 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09050959
31/05/2016 Admisión a trámite polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
31/05/2016 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09022130
31/05/2016 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 09022131
31/05/2016 Publicación da iniciativa BOPG Número: 651
01/06/2016 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
06/06/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09051232
06/06/2016 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
07/06/2016 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09022206
08/06/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 656
09/06/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09051356
14/06/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09022321
14/06/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022321
14/06/2016 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 09051478
14/06/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 658
14/06/2016 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
15/06/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09022349
16/06/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 660
17/06/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051566
17/06/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051576
17/06/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051577
17/06/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051604
17/06/2016 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09022389
20/06/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09051636
20/06/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022413
21/06/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09051656
21/06/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09051665
21/06/2016 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 662
22/06/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09051707
23/06/2016 Designación da Ponencia Comisión
27/06/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09051741
27/06/2016 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
27/06/2016 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 665
29/06/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022572
30/06/2016 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 667
01/07/2016 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
01/07/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09022612
01/07/2016 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 09051857
01/07/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051858
01/07/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051859
01/07/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051865
01/07/2016 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051868
04/07/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022618
04/07/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022619
04/07/2016 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 669
04/07/2016 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 669
05/07/2016 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
05/07/2016 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
12/07/2016 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
15/07/2016 Publicación da lei BOPG Número: 678
saltar ao pe de páxina