saltar ao contido

Expediente: 09/PL-000041

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de creación do Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09051779

Data de creación: 28/06/2016

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Lectura única

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
28/06/2016 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09051779
28/06/2016 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 09051779
28/06/2016 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09051779
05/07/2016 Admisión a trámite e traslado XP para audiencia proced. lectura única Mesa do Parlamento
05/07/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09022637
05/07/2016 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09022640
06/07/2016 Publicación do acordo da aceptación trámite de lectura única pola Mesa BOPG Número: 671
07/07/2016 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
11/07/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09052017
11/07/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09052019
11/07/2016 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
12/07/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09052042
12/07/2016 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
15/07/2016 Publicación da lei BOPG Número: 678
18/07/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022811
19/07/2016 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 679
28/07/2016 Publicación da lei no DOG DOG Número: 143
08/09/2016 Publicación da lei no BOE BOE Número: 217
saltar ao pe de páxina