saltar ao contido

Expediente: 09/PPL-000035

Detalle do expediente

Extracto: Proposición de lei para a reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09033374

Data de creación: 09/02/2015

Órgano ditaminante: Comisión do Regulamento

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Tramitado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
09/02/2015 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09033374
09/02/2015 Admisión a trámite Mesa do Parlamento
10/02/2015 Publicación da iniciativa BOPG Número: 413
20/02/2015 Notificación á Dir. Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Rexistro de saída: 09014934
20/02/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09014934
20/02/2015 Publicación de correccións de erros BOPG Número: 420
05/03/2015 Informes de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09034456
09/03/2015 Coñecemento informe impacto de xénero e traslado á Xunta de Portavoces Mesa do Parlamento
10/03/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09015228
09/06/2015 Toma en consideración polo Pleno do Parlamento Pleno do Parlamento
10/06/2015 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09017147
10/06/2015 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 09037902
10/06/2015 Solicitude de tramitación polo procedemento de urxencia Rexistro de entrada: 09037933
10/06/2015 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09017164
10/06/2015 Publicación da toma en consideración BOPG Número: 477
10/06/2015 Admisión a trámite de modificación do procedemento Mesa do Parlamento
10/06/2015 Coñecemento da toma en consideración e apertura do prazo de emendas Mesa do Parlamento
11/06/2015 Publicación do acordo BOPG Número: 478
16/06/2015 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 09038071
16/06/2015 Asignación a comisión Mesa do Parlamento
16/06/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09017266
16/06/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09017266
17/06/2015 Notificación ao portavoz grupo Rexistro de saída: 09017275
17/06/2015 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 09038079
17/06/2015 Notificación ao portavoz grupo Rexistro de saída: 09017285
17/06/2015 Solicitude de reconsideración Rexistro de entrada: 09038081
17/06/2015 Publicación da asignación a Comisión e apertura prazo de emendas BOPG Número: 481
18/06/2015 Solicitude de reconsideración Rexistro de entrada: 09038088
18/06/2015 Notificación ao portavoz grupo Rexistro de saída: 09017292
18/06/2015 Notificación ao portavoz grupo Rexistro de saída: 09017293
19/06/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09017302
19/06/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09017302
22/06/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 484
22/06/2015 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
29/06/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09038352
29/06/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09038353
29/06/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09038358
29/06/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09038360
29/06/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09038361
29/06/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09038362
29/06/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09038365
29/06/2015 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
29/06/2015 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 09038356
29/06/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09017490
30/06/2015 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 09038374
30/06/2015 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 488
30/06/2015 Designación da Ponencia Comisión
30/06/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09038404
30/06/2015 Coñecemento de cualificación de emendas Mesa do Parlamento
30/06/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09017494
01/07/2015 Acordo de designación da Ponencia na Comisión Rexistro de entrada: 09038418
01/07/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09017510
01/07/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09017510
01/07/2015 Notificación á Dir. Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Rexistro de saída: 09017510
10/07/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09017581
13/07/2015 Publicación do informe da Ponencia BOPG Número: 494
14/07/2015 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
17/07/2015 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
17/07/2015 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09038966
17/07/2015 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09038970
20/07/2015 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09038971
20/07/2015 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 09038976
21/07/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09017667
21/07/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09017670
21/07/2015 Publicación do ditame da Comisión BOPG Número: 497
21/07/2015 Publicación das emendas e dos votos particulares BOPG Número: 497
21/07/2015 Coñecemento do ditame da Comisión Mesa do Parlamento
03/08/2015 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
05/08/2015 Publicación do acordo BOPG Número: 502
06/08/2015 Certificación Rexistro de saída: 09017970
06/08/2015 Notificación ao presidente da Xunta Rexistro de saída: 09017971
06/08/2015 Notificación á Dir. Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Rexistro de saída: 09017972
06/08/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09017973
26/08/2015 Publicación da lei no DOG DOG Número: 162
15/09/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09018626
16/09/2015 Publicación de correccións de erros BOPG Número: 520
18/09/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09018721
22/09/2015 Publicación de correccións de erros BOPG Número: 523
01/10/2015 Notificación á Dir. Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Rexistro de saída: 09018996
01/10/2015 Notificación á Dir. Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Rexistro de saída: 09018997
14/10/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09019184
16/10/2015 Notificación á Dir. Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Rexistro de saída: 09019215
17/11/2015 Publicación da corrección de erros no DOG DOG Número: 219
saltar ao pe de páxina