saltar ao contido

Expediente: 09/PPL-000037

Detalle do expediente

Extracto: Proposición de lei pola que se modifica a Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09034779

Data de creación: 12/03/2015

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Pendente de tramitación

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
12/03/2015 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09034779
17/03/2015 Admisión a trámite Mesa do Parlamento
17/03/2015 Notificación á Consellería Rexistro de saída: 09015476
18/03/2015 Publicación da iniciativa BOPG Número: 432
19/03/2015 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
01/04/2015 Criterio do Goberno Rexistro de entrada: 09035939
06/04/2015 Informes de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09035989
07/04/2015 Coñecemento criterio do Goberno e traslado á Xunta de Portavoces Mesa do Parlamento
07/04/2015 Coñecemento informe impacto de xénero e traslado á Xunta de Portavoces Mesa do Parlamento
07/04/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09015859
14/04/2015 Toma en consideración polo Pleno do Parlamento Pleno do Parlamento
16/04/2015 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 09036355
17/04/2015 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09016002
17/04/2015 Publicación da toma en consideración BOPG Número: 450
21/04/2015 Coñecemento da toma en consideración e apertura do prazo de emendas Mesa do Parlamento
21/04/2015 Asignación á Comisión e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
21/04/2015 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09016058
22/04/2015 Publicación da asignación a Comisión e apertura prazo de emendas BOPG Número: 452
06/05/2015 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 09037010
06/05/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09016345
06/05/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09016345
07/05/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 461
12/05/2015 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
15/05/2015 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 09037275
19/05/2015 Aceptación ampliación prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
20/05/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 464
25/05/2015 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 09037426
25/05/2015 Aceptación ampliación prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
26/05/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09016930
26/05/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09016930
26/05/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 468
27/05/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09016942
27/05/2015 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 09037452
28/05/2015 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 469
29/05/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09037503
29/05/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09037508
29/05/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09037512
29/05/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09037513
29/05/2015 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09037516
01/06/2015 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09016968
01/06/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09037527
01/06/2015 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 09037543
01/06/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09016974
01/06/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09037550
01/06/2015 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 471
02/06/2015 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09037594
02/06/2015 Dación da conta pola presidencia Mesa do Parlamento
02/06/2015 Coñecemento de cualificación de emendas Mesa do Parlamento
03/06/2015 Designación da Ponencia Comisión
03/06/2015 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 09037702
03/06/2015 Oficio de execución dos acordos da Comisión Rexistro de saída: 09017013
04/06/2015 Publicación da designación da Ponencia BOPG Número: 474
08/06/2015 Coñecemento da designación dos ponentes Mesa do Parlamento
19/06/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09017303
19/06/2015 Publicación do informe da Ponencia BOPG Número: 483
26/06/2015 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
26/06/2015 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09038291
26/06/2015 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09038292
26/06/2015 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 09038306
26/06/2015 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09038305
26/06/2015 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09017450
29/06/2015 Recordatorio aos GG.PP. : mantemento de emendas e votos particulares Rexistro de saída: 09017488
29/06/2015 Oficio de execución dos acordos da Comisión Rexistro de saída: 09017489
29/06/2015 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09038345
30/06/2015 Publicación do ditame da Comisión BOPG Número: 488
30/06/2015 Publicación das emendas e dos votos particulares BOPG Número: 488
30/06/2015 Coñecemento do ditame da Comisión Mesa do Parlamento
30/06/2015 Admisión do mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
03/08/2015 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
05/08/2015 Publicación da lei BOPG Número: 502
06/08/2015 Certificación Rexistro de saída: 09017974
06/08/2015 Notificación ao presidente da Xunta Rexistro de saída: 09017975
06/08/2015 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09017977
06/08/2015 Notificación á Dir. Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Rexistro de saída: 09017976
13/08/2015 Publicación da lei no DOG DOG Número: 153
23/09/2015 Publicación da lei no BOE BOE Número: 228
saltar ao pe de páxina