saltar ao contido

Expediente: 09/PPL-000042

Detalle do expediente

Extracto: Proposición de lei de modificación da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09047574

Data de creación: 19/02/2016

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Pendente de tramitación

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
19/02/2016 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09047574
22/02/2016 Admisión a trámite Mesa do Parlamento
23/02/2016 Notificación á Consellería Rexistro de saída: 09020911
23/02/2016 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09020912
24/02/2016 Publicación da iniciativa BOPG Número: 606
25/02/2016 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
07/03/2016 Informes de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09048117
07/03/2016 Criterio do Goberno Rexistro de entrada: 09048116
15/03/2016 Toma en consideración polo Pleno do Parlamento Pleno do Parlamento
17/03/2016 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09021307
18/03/2016 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 09048592
18/03/2016 Publicación da toma en consideración BOPG Número: 619
21/03/2016 Asignación á Comisión e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
21/03/2016 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09021354
22/03/2016 Publicación da asignación a Comisión e apertura prazo de emendas BOPG Número: 620
05/04/2016 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 09049219
11/04/2016 Aceptación ampliación prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
12/04/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09021620
12/04/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021620
13/04/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 630
15/04/2016 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 09049644
20/04/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09021701
20/04/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021701
21/04/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 636
22/04/2016 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 09049809
25/04/2016 Aceptación ampliación prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
26/04/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09021738
26/04/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021738
26/04/2016 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 09049924
27/04/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09021761
27/04/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021761
27/04/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 638
29/04/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09050111
29/04/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09050116
29/04/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09050124
29/04/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09050125
29/04/2016 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 09021846
02/05/2016 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 09050170
02/05/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09021855
02/05/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09050172
02/05/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09050190
03/05/2016 Coñecemento de cualificación de emendas Mesa do Parlamento
04/05/2016 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 640
04/05/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09050224
04/05/2016 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 09050232
06/05/2016 Designación da Ponencia Comisión
06/05/2016 Oficio de execución dos acordos da Comisión Rexistro de saída: 09021914
09/05/2016 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 09050341
09/05/2016 Oficio de execución dos acordos da Comisión Rexistro de saída: 09021919
09/05/2016 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
11/05/2016 Publicación da designación da Ponencia BOPG Número: 642
14/06/2016 Publicación do informe da Ponencia BOPG Número: 658
17/06/2016 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
17/06/2016 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 09051574
17/06/2016 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051591
17/06/2016 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051593
17/06/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09022386
17/06/2016 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051600
20/06/2016 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051614
20/06/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022400
20/06/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022401
21/06/2016 Publicación das emendas e dos votos particulares BOPG Número: 662
21/06/2016 Publicación do ditame da Comisión BOPG Número: 662
28/06/2016 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
30/06/2016 Publicación da lei BOPG Número: 667
01/07/2016 Notificación á Presidencia do Parlamento Rexistro de saída: 09022597
01/07/2016 Notificación á Dir. Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Rexistro de saída: 09022598
01/07/2016 Certificación Rexistro de saída: 09022596
saltar ao pe de páxina