saltar ao contido

Expediente: 09/PPL-000044

Detalle do expediente

Extracto: Proposición de lei de medidas urxentes para a actualización do sistema de transporte público de Galicia

Número de rexistro de entrada: 09050759

Data de creación: 23/05/2016

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Pendente de tramitación

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
23/05/2016 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 09050759
23/05/2016 Admisión a trámite polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
24/05/2016 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09022070
24/05/2016 Notificación á Consellería Rexistro de saída: 09022071
24/05/2016 Publicación da iniciativa BOPG Número: 648
24/05/2016 Data de entrada no Rexistro da Xunta de Galicia Rexistro Saída
30/05/2016 Informes de impacto de xénero Rexistro de entrada: 09050960
30/05/2016 Criterio do Goberno Rexistro de entrada: 09050961
31/05/2016 Coñecemento informe impacto de xénero e traslado á Xunta de Portavoces Mesa do Parlamento
07/06/2016 Acordo de designación da Ponencia na Comisión Rexistro de entrada: 09051259
07/06/2016 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09022208
07/06/2016 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 09022209
07/06/2016 Publicación da asignación a Comisión e apertura prazo de emendas BOPG Número: 655
07/06/2016 Publicación da toma en consideración BOPG Número: 655
07/06/2016 Toma en consideración polo Pleno do Parlamento Pleno do Parlamento
07/06/2016 Asignación á Comisión e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
09/06/2016 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 09022240
09/06/2016 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051375
14/06/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09022319
14/06/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022319
14/06/2016 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 658
14/06/2016 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
14/06/2016 Aceptación ampliación prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
16/06/2016 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051522
21/06/2016 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051643
21/06/2016 Non aceptación ampliación do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
21/06/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09022421
21/06/2016 Notificación ao portavoz grupo Rexistro de saída: 09022422
21/06/2016 Notificación ao portavoz grupo Rexistro de saída: 09022430
21/06/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051663
21/06/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051667
21/06/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051668
21/06/2016 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 09051673
22/06/2016 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 09051676
22/06/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022447
22/06/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09051694
22/06/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09051697
22/06/2016 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 09051708
22/06/2016 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 663
23/06/2016 Designación da Ponencia Comisión
23/06/2016 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 09051718
23/06/2016 Oficio de execución dos acordos da Comisión Rexistro de saída: 09022466
27/06/2016 Publicación da designación da Ponencia BOPG Número: 665
27/06/2016 Coñecemento de cualificación de emendas Mesa do Parlamento
27/06/2016 Coñecemento da designación dos ponentes Mesa do Parlamento
30/06/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022580
30/06/2016 Publicación do informe da Ponencia BOPG Número: 667
04/07/2016 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
04/07/2016 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051890
04/07/2016 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 09051891
04/07/2016 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 09022625
04/07/2016 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 09051896
04/07/2016 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051895
04/07/2016 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 09051897
04/07/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022626
04/07/2016 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 09022627
05/07/2016 Publicación do ditame da Comisión BOPG Número: 670
05/07/2016 Publicación das emendas e dos votos particulares BOPG Número: 670
05/07/2016 Coñecemento do ditame da Comisión Mesa do Parlamento
05/07/2016 Admisión do mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
12/07/2016 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
14/07/2016 Publicación da lei BOPG Número: 677
14/07/2016 Certificación Rexistro de saída: 09022773
14/07/2016 Notificación ao presidente da Xunta Rexistro de saída: 09022774
14/07/2016 Notificación á Dir. Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Rexistro de saída: 09022775
saltar ao pe de páxina