saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000003

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia

Número de rexistro de entrada: 10008133

Data de creación: 20/04/2017

Órgano ditaminante: Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
20/04/2017 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10008133
20/04/2017 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10008133
20/04/2017 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10008133
24/04/2017 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
25/04/2017 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10002429
25/04/2017 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 10002430
25/04/2017 Publicación da iniciativa BOPG Número: 104
02/05/2017 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
03/05/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10002527
04/05/2017 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 110
08/05/2017 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10008793
08/05/2017 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
10/05/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10002628
11/05/2017 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 113
12/05/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10009100
15/05/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10002659
16/05/2017 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
16/05/2017 Reasignación a Comisión Mesa do Parlamento
16/05/2017 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10002688
16/05/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10002689
16/05/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10002692
16/05/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10009261
18/05/2017 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10009277
18/05/2017 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 115
18/05/2017 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 115
22/05/2017 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
22/05/2017 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
23/05/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10002746
23/05/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10002746
23/05/2017 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 10002758
23/05/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10002758
24/05/2017 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 117
26/05/2017 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10009519
30/05/2017 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
30/05/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10002809
31/05/2017 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 120
01/06/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10009875
01/06/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10009883
01/06/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10009890
01/06/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10009897
02/06/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10002856
06/06/2017 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
07/06/2017 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
07/06/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10010148
07/06/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10002928
08/06/2017 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10002933
08/06/2017 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 125
09/06/2017 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 126
12/06/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10010364
13/06/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10010389
13/06/2017 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
14/06/2017 Designación da Ponencia Comisión
15/06/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10010511
15/06/2017 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 129
19/06/2017 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
12/07/2017 Elevación do informe de Ponencia Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
18/07/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10003679
19/07/2017 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 148
07/09/2017 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
07/09/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10015697
07/09/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10004308
07/09/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10015749
07/09/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10015750
07/09/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10015769
11/09/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10004361
11/09/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10004362
11/09/2017 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 173
11/09/2017 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 173
26/09/2017 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
28/09/2017 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10004965
28/09/2017 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10004966
28/09/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10004963
28/09/2017 Publicación da lei BOPG Número: 183
saltar ao pe de páxina