saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000005

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de portos de Galicia

Número de rexistro de entrada: 10014376

Data de creación: 21/08/2017

Órgano ditaminante: Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
21/08/2017 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10014376
21/08/2017 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10014376
21/08/2017 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10014376
29/08/2017 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
29/08/2017 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10004046
29/08/2017 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 10004047
30/08/2017 Publicación da iniciativa BOPG Número: 165
05/09/2017 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
05/09/2017 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
06/09/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10004257
06/09/2017 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 170
12/09/2017 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10016114
13/09/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10004439
14/09/2017 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 175
18/09/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10016742
18/09/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10016843
18/09/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10016844
19/09/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10004609
19/09/2017 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
20/09/2017 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10017001
20/09/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10017030
20/09/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10004692
21/09/2017 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 179
25/09/2017 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
25/09/2017 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
26/09/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10004846
26/09/2017 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 181
28/09/2017 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10017708
28/09/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10004962
28/09/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10004962
29/09/2017 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 184
03/10/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10018164
04/10/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10018234
04/10/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10018235
04/10/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10018236
04/10/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10005114
05/10/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10005115
05/10/2017 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
05/10/2017 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
05/10/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10018291
05/10/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10005130
17/10/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005384
17/10/2017 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
18/10/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10018928
19/10/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10019038
19/10/2017 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10005448
19/10/2017 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 196
20/10/2017 Publicación do acordo BOPG Número: 197
23/10/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10019249
23/10/2017 Notificación á Dirección Xeral de Relacións Exteriores Rexistro de saída: 10005484
23/10/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005485
23/10/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10019274
23/10/2017 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
23/10/2017 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
24/10/2017 Designación da Ponencia Comisión
24/10/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10019350
24/10/2017 Oficio de execución dos acordos da comisión Rexistro de saída: 10005534
31/10/2017 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
15/11/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005845
16/11/2017 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 212
23/11/2017 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
23/11/2017 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10020573
23/11/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10005988
23/11/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10020582
23/11/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10020594
23/11/2017 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10020596
27/11/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006026
27/11/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006027
27/11/2017 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 217
27/11/2017 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 217
28/11/2017 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
28/11/2017 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
04/12/2017 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
05/12/2017 Publicación da lei BOPG Número: 223
07/12/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006186
07/12/2017 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10006196
07/12/2017 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10006197
07/12/2017 Certificación Rexistro de saída: 10006198
13/02/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10007557
13/02/2018 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10007558
13/02/2018 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 259
saltar ao pe de páxina