saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000009

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

Número de rexistro de entrada: 10021473

Data de creación: 14/12/2017

Órgano ditaminante: Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
14/12/2017 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10021473
14/12/2017 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10021473
14/12/2017 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10021473
15/12/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10006323
18/12/2017 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
19/12/2017 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10006386
19/12/2017 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 10006387
19/12/2017 Publicación da iniciativa BOPG Número: 229
15/01/2018 Solicitude de informe Rexistro de entrada: 10023166
15/01/2018 Solicitude de suspensión do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10023166
16/01/2018 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10023104
16/01/2018 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
16/01/2018 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
16/01/2018 Notificación ao Consello de Contas Rexistro de saída: 10006763
16/01/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10006765
16/01/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006766
16/01/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006765
17/01/2018 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 241
17/01/2018 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 241
19/01/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10023725
19/01/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10023739
19/01/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10023739
19/01/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10023750
22/01/2018 Comunicación Rexistro de entrada: 10023844
22/01/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10006982
22/01/2018 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
24/01/2018 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10024108
24/01/2018 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
25/01/2018 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10024123
25/01/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10007040
26/01/2018 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 248
30/01/2018 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
30/01/2018 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
30/01/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10007154
30/01/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10007154
31/01/2018 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 250
01/02/2018 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10024913
02/02/2018 Informe do Consello de Contas Rexistro de entrada: 10024982
02/02/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10007293
02/02/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10007294
02/02/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10007294
05/02/2018 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 253
05/02/2018 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
06/02/2018 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10025381
06/02/2018 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 10007377
06/02/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10007377
06/02/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10025410
06/02/2018 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
07/02/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10025607
07/02/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10025634
07/02/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10025651
07/02/2018 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 255
07/02/2018 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10007438
12/02/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10007519
12/02/2018 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10025988
12/02/2018 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10026023
12/02/2018 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10026024
13/02/2018 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 259
13/02/2018 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
13/02/2018 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
13/02/2018 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
14/02/2018 Designación da Ponencia Comisión
15/02/2018 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10026238
15/02/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10007609
15/02/2018 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 261
19/02/2018 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
05/03/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10008020
05/03/2018 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 270
09/03/2018 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
09/03/2018 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10027647
09/03/2018 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10027646
09/03/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10008109
09/03/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10008110
09/03/2018 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10027648
09/03/2018 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10027634
12/03/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10008166
13/03/2018 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
13/03/2018 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 275
13/03/2018 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 275
20/03/2018 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
23/03/2018 Certificación Rexistro de saída: 10008389
23/03/2018 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10008390
23/03/2018 Notificación ao director xeral Rexistro de saída: 10008391
23/03/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10008392
23/03/2018 Publicación da lei BOPG Número: 282
09/04/2018 Publicación da lei no DOG DOG Número: 68
20/04/2018 Publicación da lei no BOE BOE Número: 96
saltar ao pe de páxina