saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000018

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia

Número de rexistro de entrada: 10053521

Data de creación: 07/08/2019

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Presidencia da Xunta de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
07/08/2019 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10053521
07/08/2019 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10053521
07/08/2019 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10053521
08/08/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10016367
28/08/2019 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
29/08/2019 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10016448
29/08/2019 Notificación á consellaría Rexistro de saída: 10016449
30/08/2019 Publicación da iniciativa BOPG Número: 522
03/09/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
03/09/2019 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
03/09/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10016493
04/09/2019 Publicación e asignación á Comisión BOPG Número: 524
12/09/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10055542
13/09/2019 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10055686
17/09/2019 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
17/09/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10016885
17/09/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10016885
17/09/2019 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 10016897
18/09/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10055975
18/09/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10055976
18/09/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10055994
18/09/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10016940
18/09/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 533
20/09/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10056152
25/09/2019 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
25/09/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10056395
25/09/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017091
26/09/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
26/09/2019 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
26/09/2019 Ampliación da prórroga do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
26/09/2019 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 537
26/09/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017114
26/09/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017114
27/09/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10056519
27/09/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 538
30/09/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017177
30/09/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017177
30/09/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 539
01/10/2019 Dación de conta pola Presidencia Mesa do Parlamento
01/10/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10056782
01/10/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017214
01/10/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017214
02/10/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 540
04/10/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10057026
04/10/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10057028
04/10/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10057037
04/10/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10057038
04/10/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10057046
07/10/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017291
07/10/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
09/10/2019 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10057240
09/10/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017356
15/10/2019 Admisión da corrección de erros Mesa do Parlamento
16/10/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017475
22/10/2019 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
22/10/2019 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
23/10/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017583
24/10/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10058067
24/10/2019 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10017600
24/10/2019 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 553
25/10/2019 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 554
28/10/2019 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10058169
29/10/2019 Coñecemento de cualificación de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
04/11/2019 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10058395
05/11/2019 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
06/11/2019 Designación da Ponencia Comisión
07/11/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10058540
07/11/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017737
07/11/2019 Publicación da designación de Ponencia BOPG Número: 558
12/11/2019 Coñecemento da designación de ponentes Mesa do Parlamento
26/11/2019 Notificación aos ponentes Rexistro de saída: 10017954
04/12/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10018057
05/12/2019 Publicación do informe de Ponencia BOPG Número: 573
11/12/2019 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
11/12/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10059951
11/12/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10018154
11/12/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10059952
11/12/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10059953
11/12/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10059955
11/12/2019 Mantemento de emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10059964
11/12/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10018163
11/12/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10018164
12/12/2019 Coñecemento do dictame de comisión Mesa do Parlamento
12/12/2019 Admisión mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
13/12/2019 Publicación dictame da Comisión BOPG Número: 576
13/12/2019 Publicación de emendas e votos particulares BOPG Número: 576
17/12/2019 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
20/12/2019 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10018412
20/12/2019 Certificación Rexistro de saída: 10018415
20/12/2019 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10018414
20/12/2019 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10018413
20/12/2019 Publicación da lei BOPG Número: 580
saltar ao pe de páxina