saltar ao contido

Expediente: 10/PL-000020

Detalle do expediente

Extracto: Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Número de rexistro de entrada: 10057866

Data de creación: 19/10/2019

Órgano ditaminante: Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Órganos propoñentes:

  • Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias

Procedemento: Ordinario

Situación: Pendente de tramitación

Tipo de finalización: Pendente de tramitación

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
19/10/2019 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10057866
19/10/2019 Entrada de antecedentes Rexistro de entrada: 10057866
19/10/2019 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10057866
19/10/2019 Admisión a trámite e apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
19/10/2019 Asignación á Comisión polo procedemento ordinario Mesa do Parlamento
19/10/2019 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10017515
19/10/2019 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10017516
19/10/2019 Publicación da iniciativa BOPG Número: 550
31/10/2019 Solicitude de ampliación do prazo de emendas Rexistro de entrada: 10058346
05/11/2019 Aceptación de ampliación do prazo de emendas ao articulado Mesa do Parlamento
05/11/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017709
05/11/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017709
06/11/2019 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 557
06/11/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017733
06/11/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017733
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058556
07/11/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017738
07/11/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017738
07/11/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017745
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058681
07/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058642
07/11/2019 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 558
11/11/2019 Comunicación acordo Rexistro de entrada: 10058739
11/11/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10017758
12/11/2019 Suxestións e achegas da cidadanía Rexistro de entrada: 10058760
12/11/2019 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 10017763
12/11/2019 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 10017764
12/11/2019 Notificación ao portavoz do grupo Rexistro de saída: 10017765
12/11/2019 Coñecemento da cualificación de emendas á totalidade Mesa do Parlamento
12/11/2019 Publicación da corrección de erros BOPG Número: 559
12/11/2019 Publicación de emendas á totalidade BOPG Número: 559
12/11/2019 Suxestións e achegas da cidadanía Rexistro de entrada: 10058759
12/11/2019 Suxestións e achegas da cidadanía Rexistro de entrada: 10058758
15/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058898
15/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058911
16/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058913
16/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058917
16/11/2019 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10058928
16/11/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017829
18/11/2019 Rexeitamento de emendas á totalidade Pleno do Parlamento
19/11/2019 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10017857
19/11/2019 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10017865
19/11/2019 Publicación rexeitamento emendas totalidade BOPG Número: 564
saltar ao pe de páxina