saltar ao contido

Expediente: 10/PPL-000009

Detalle do expediente

Extracto: Proposición de lei de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia

Número de rexistro de entrada: 10013196

Data de creación: 28/07/2017

Órgano ditaminante: Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Tramitado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
28/07/2017 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10013196
28/07/2017 Admisión a trámite polo procedemento de urxencia Mesa do Parlamento
28/07/2017 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10003806
28/07/2017 Notificación á Consellería Rexistro de saída: 10003807
28/07/2017 Publicación da iniciativa BOPG Número: 154
22/08/2017 Informes de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10014445
29/08/2017 Coñecemento informe impacto de xénero e traslado á Xunta de Portavoces Mesa do Parlamento
29/08/2017 Notificación ao portavoz grupo Rexistro de saída: 10004050
29/08/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10004050
01/09/2017 Criterio do Goberno Rexistro de entrada: 10015042
12/09/2017 Toma en consideración polo Pleno do Parlamento Pleno do Parlamento
12/09/2017 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10004432
12/09/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10004434
12/09/2017 Notificación á Mesa do Parlamento Rexistro de saída: 10004433
13/09/2017 Apertura do prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
13/09/2017 Publicación da toma en consideración BOPG Número: 174
13/09/2017 Publicación e apertura prazo presentación de emendas BOPG Número: 174
13/09/2017 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10004459
18/09/2017 Solicitude da ampliación do prazo de presentación de emendas Rexistro de entrada: 10016725
19/09/2017 Aceptación ampliación prazo de presentación de emendas Mesa do Parlamento
19/09/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10004658
19/09/2017 Asignación a comisión Mesa do Parlamento
20/09/2017 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10004680
20/09/2017 Publicación da ampliación do prazo de presentación de emendas BOPG Número: 178
21/09/2017 Publicación asignación á Comisión BOPG Número: 179
27/09/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10017651
27/09/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10017656
27/09/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10017669
27/09/2017 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10017670
28/09/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10004947
29/09/2017 Cualificación de emendas Mesa Comisión, Ponencia ou Grupo Traballo
29/09/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10017883
29/09/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10017884
29/09/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10005007
29/09/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005008
29/09/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10017897
29/09/2017 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 10017898
29/09/2017 Publicación de emendas ao articulado BOPG Número: 184
02/10/2017 Designación da Ponencia Comisión
02/10/2017 Oficio de execución dos acordos da Comisión Rexistro de saída: 10005034
02/10/2017 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10018005
03/10/2017 Publicación da designación da Ponencia BOPG Número: 186
05/10/2017 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
06/10/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005154
06/10/2017 Publicación do informe da Ponencia BOPG Número: 188
09/10/2017 Aprobación do ditame da Comisión Comisión
09/10/2017 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 10018459
09/10/2017 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10018457
09/10/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10005201
09/10/2017 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10018472
09/10/2017 Mantemento das emendas e dos votos particulares Rexistro de entrada: 10018493
10/10/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005263
10/10/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005264
10/10/2017 Publicación de correccións de erros BOPG Número: 190
10/10/2017 Coñecemento do ditame da Comisión Mesa do Parlamento
10/10/2017 Admisión do mantemento de emendas e dos votos particulares Mesa do Parlamento
11/10/2017 Publicación do ditame da Comisión BOPG Número: 191
11/10/2017 Publicación das emendas e dos votos particulares BOPG Número: 191
17/10/2017 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
18/10/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005396
18/10/2017 Notificación á Dir. Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias Rexistro de saída: 10005397
18/10/2017 Notificación ao presidente da Xunta Rexistro de saída: 10005398
18/10/2017 Certificación Rexistro de saída: 10005399
18/10/2017 Publicación da lei BOPG Número: 195
saltar ao pe de páxina