saltar ao contido

Expediente: 10/PPLC-000003

Detalle do expediente

Extracto: Proposición de lei, para remitir ao Congreso dos Deputados, de modificación da Lei 52/2007, de 26 de decembro, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas a favor de quen padeceron persecución ou violencia durante a Guerra Civil e a Ditadura

Número de rexistro de entrada: 10005850

Data de creación: 01/03/2017

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario de En Marea

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Rexeitado

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
01/03/2017 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10005850
06/03/2017 Admisión a trámite Mesa do Parlamento
07/03/2017 Notificación á Consellería da Presidencia Rexistro de saída: 10001812
07/03/2017 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10001813
08/03/2017 Publicación da iniciativa BOPG Número: 79
30/03/2017 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10007263
03/04/2017 Coñecemento do informe de impacto de xénero e traslado á X.P. Mesa do Parlamento
05/04/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10002266
09/05/2017 Rexeitamento da toma en consideración Pleno do Parlamento
10/05/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10002611
10/05/2017 Notificación director xeral Rexistro de saída: 10002611
10/05/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10002611
10/05/2017 Publicación da NON toma en consideración BOPG Número: 112
saltar ao pe de páxina