saltar ao contido

Expediente: 10/PPLI-000003

Detalle do expediente

Extracto: Proposición de lei de inicitiva lexislativa popular para a protección e mellora dos hábitats de bosque autóctono, a racionalización da xestión do monte e a loita contra os incendios forestais

Número de rexistro de entrada: 10019044

Data de creación: 19/10/2017

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: En trámite

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
19/10/2017 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10019044
23/10/2017 Pendente de cualificación Mesa do Parlamento
24/10/2017 Notificación aos Servizos Xurídicos Rexistro de saída: 10005532
31/10/2017 Suspensión temporal por falta de requisitos Mesa do Parlamento
02/11/2017 Notificación ao representante da comisión promotora Rexistro de saída: 10005638
20/11/2017 Presentación de requisitos solicitados Rexistro de entrada: 10020407
20/11/2017 Admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora Mesa do Parlamento
21/11/2017 Notificación ao representante da comisión promotora Rexistro de saída: 10005928
21/11/2017 Notificación á Xunta Electoral Rexistro de saída: 10005929
21/11/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10005931
21/11/2017 Notificación ao censo electoral Rexistro de saída: 10005930
21/11/2017 Publicación da admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora BOPG Número: 214
04/12/2017 Solicitude de correccións de erros Rexistro de entrada: 10021081
04/12/2017 Notificación á Xunta Electoral Rexistro de saída: 10006145
04/12/2017 Notificación ao censo electoral Rexistro de saída: 10006146
04/12/2017 Notificación ao representante da comisión promotora Rexistro de saída: 10006147
04/12/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006148
05/12/2017 Publicación da correccións de erros BOPG Número: 223
13/12/2017 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
29/01/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10007142
22/02/2018 Petición da ampliación do prazo de recollida de sinaturas Rexistro de entrada: 10026731
27/02/2018 Admisión da prórroga da recollida de sinaturas Mesa do Parlamento
28/02/2018 Notificación ao representante da comisión promotora Rexistro de saída: 10007972
15/10/2018 Notificación da Xunta Electoral Rexistro de entrada: 10038758
16/10/2018 Coñecemento das sinaturas e admisión a trámite Mesa do Parlamento
16/10/2018 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10011814
16/10/2018 Notificación á Conselleria da Presidencia Rexistro de saída: 10011815
16/10/2018 Notificación á Xunta Electoral Rexistro de saída: 10011816
16/10/2018 Notificación ao representante da comisión promotora Rexistro de saída: 10011809
16/10/2018 Publicación da admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora BOPG Número: 371
31/10/2018 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10039502
05/11/2018 Coñecemento informe impacto de xénero e traslado á Xunta de Portavoces Mesa do Parlamento
06/11/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10012122
14/11/2018 Notificación ao representante da comisión promotora Rexistro de saída: 10012260
20/11/2018 Rexeitamento da toma en consideración Pleno do Parlamento
22/11/2018 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10012397
23/11/2018 Publicación da non toma en consideración BOPG Número: 388
saltar ao pe de páxina