saltar ao contido

Expediente: 10/PPLI-000006

Detalle do expediente

Extracto: Proposición de lei, de iniciativa popular, reguladora dos comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios

Número de rexistro de entrada: 10060152

Data de creación: 17/12/2019

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

Procedemento: Ordinario

Situación: Pendente de tramitación

Tipo de finalización: En trámite

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
17/12/2019 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10060152
19/12/2019 Pendente de cualificación Mesa do Parlamento
20/12/2019 Notificación aos Servizos Xurídicos Rexistro de saída: 10018348
11/02/2020 Admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora Mesa do Parlamento
11/02/2020 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10019124
11/02/2020 Notificación ao representante da comisión promotora Rexistro de saída: 10019125
11/02/2020 Notificación á Xunta Electoral Rexistro de saída: 10019126
12/02/2020 Publicación da admisión a trámite e constitución da Comisión Promotora BOPG Número: 607
17/02/2020 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10019139
17/02/2020 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10019139
09/06/2020 Admisión da prórroga da recollida de sinaturas Mesa do Parlamento
10/06/2020 Notificación á Xunta Electoral Rexistro de saída: 10019509
10/06/2020 Notificación ao representante da comisión promotora Rexistro de saída: 10019510
saltar ao pe de páxina