saltar ao contido

Expediente: 10/PPLR-000001

Detalle do expediente

Extracto: Proposición de lei de reforma do Regulamento

Número de rexistro de entrada: 10006438

Data de creación: 10/03/2017

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario de En Marea

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Rexeitado

Propoñentes:

  • Eva Solla Fernández

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
10/03/2017 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10006438
14/03/2017 Admisión a trámite Mesa do Parlamento
14/03/2017 Oficio de execución do acordo da Mesa Rexistro de saída: 10001901
14/03/2017 Notificación á Presidencia da Xunta de Galicia Rexistro de saída: 10001902
15/03/2017 Publicación da iniciativa BOPG Número: 83
30/03/2017 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10007264
03/04/2017 Coñecemento do informe de impacto de xénero e traslado á X.P. Mesa do Parlamento
05/04/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10002267
23/05/2017 Rexeitamento da toma en consideración Pleno do Parlamento
26/05/2017 Execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 10002791
29/05/2017 Publicación do acordo do Pleno BOPG Número: 119
saltar ao pe de páxina