saltar ao contido

Expediente: 10/PPLR-000003

Detalle do expediente

Extracto: Proposición de lei de reforma do Regulamento do Parlamento de Galicia

Número de rexistro de entrada: 10045986

Data de creación: 11/02/2019

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario de En Marea

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Fin lexislatura

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
11/02/2019 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10045986
11/02/2019 Admisión a trámite Mesa do Parlamento
12/02/2019 Oficio de execución do acordo da Mesa Rexistro de saída: 10013944
12/02/2019 Notificación á Dirección Xeral Rexistro de saída: 10013945
13/02/2019 Publicación da iniciativa BOPG Número: 430
04/03/2019 Informe de impacto de xénero Rexistro de entrada: 10047165
05/03/2019 Coñecemento do informe de impacto de xénero e traslado á X.P. Mesa do Parlamento
05/03/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10014399
21/06/2019 Solicitude de retirada Rexistro de entrada: 10051785
24/06/2019 Aceptación da retirada antes da toma en consideración Mesa do Parlamento
25/06/2019 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10015893
25/06/2019 Oficio de execución do acordo da Mesa Rexistro de saída: 10015895
26/06/2019 Publicación do acordo do Pleno BOPG Número: 493
13/07/2020 Fin de lexislatura
saltar ao pe de páxina