saltar ao contido

Expediente: 10/SCNP-000008

Detalle do expediente

Extracto: Solicitude de creación dunha comisión especial de estudo e análise das reformas da política forestal, de prevención e extinción de incendios forestais e do Plan Forestal de Galicia, avaliando a experiencia acumulada dende 2006 e, especificamente, a extraordinaria vaga de lumes que vén de sufrir Galicia en outubro de 2017

Número de rexistro de entrada: 10020218

Data de creación: 14/11/2017

Órgano ditaminante: Comisión N.P. de estudo e análise das reformas da política forestal

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Fin lexislatura

Expedientes relacionados:

Propoñentes:

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
14/11/2017 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 10020218
14/11/2017 Acordo de creación da Comisión pola Mesa do Parlamento Mesa do Parlamento
14/11/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10005830
15/11/2017 Publicación do acordo BOPG Número: 211
17/11/2017 Designación representante na Comisión Rexistro de entrada: 10020364
20/11/2017 Designación representante na Comisión Rexistro de entrada: 10020412
20/11/2017 Designación representante na Comisión Rexistro de entrada: 10020426
20/11/2017 Designación representante na Comisión Rexistro de entrada: 10020439
28/11/2017 Constitución da Comisión Comisión
29/11/2017 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 10020921
29/11/2017 Oficio de execución de acordos de comisión Rexistro de saída: 10006063
01/12/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10006129
07/12/2017 Suxestións á proposta de normas de funcionamento Rexistro de entrada: 10021240
07/12/2017 Suxestións á proposta de normas de funcionamento Rexistro de entrada: 10021252
13/12/2017 Suxestións á proposta de normas de funcionamento Rexistro de entrada: 10021434
13/12/2017 Fixación do prazo de presentación de propostas ao plan de traballo Comisión
13/12/2017 Aprobación das normas de funcionamento da Comisión Comisión
13/12/2017 Delegación na mesa da comisión (art. 44) Comisión
14/12/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10006308
14/12/2017 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10006310
14/12/2017 Notificación á Consellería da Presidencia Rexistro de saída: 10006310
14/12/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006310
14/12/2017 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 10021471
15/12/2017 Publicación das normas de funcionamento BOPG Número: 227
19/12/2017 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10006399
20/12/2017 Proposta do plan de traballo Rexistro de entrada: 10021710
20/12/2017 Proposta do plan de traballo Rexistro de entrada: 10021712
20/12/2017 Proposta do plan de traballo Rexistro de entrada: 10021713
20/12/2017 Proposta do plan de traballo Rexistro de entrada: 10021714
20/12/2017 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10006414
21/12/2017 Solicitude de corrección de erros Rexistro de entrada: 10021731
27/12/2017 Plan de traballo Comisión
29/12/2017 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 10021928
09/01/2018 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
22/01/2018 Invitación Rexistro de saída: 10006979
22/01/2018 Invitación Rexistro de saída: 10006980
25/01/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007026
26/01/2018 Notificación á Dirección Xeral Rexistro de saída: 10007094
29/01/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10007130
29/01/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10007131
29/01/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10007132
29/01/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10007133
29/01/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10007135
29/01/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10007136
29/01/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10007137
29/01/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10007138
29/01/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10007139
29/01/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10007140
29/01/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10007141
30/01/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
31/01/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007186
31/01/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007187
31/01/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007188
31/01/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007189
02/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007280
02/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007281
02/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007282
02/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007283
02/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007284
02/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007285
02/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007286
02/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007287
02/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007288
08/02/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
08/02/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
13/02/2018 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
14/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007583
14/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007584
15/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007619
15/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007620
15/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007621
15/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007622
15/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007623
15/02/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
19/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007684
19/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007685
19/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007686
19/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007688
19/02/2018 Autorización pola Mesa Mesa do Parlamento
22/02/2018 Debate en Comisión Comisión
23/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007848
23/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007850
23/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007851
23/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007852
23/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007849
23/02/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10026892
26/02/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
26/02/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
27/02/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10027021
28/02/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007970
01/03/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
01/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007991
01/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007993
01/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007994
01/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10007995
01/03/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
05/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008012
05/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008013
05/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008014
05/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008015
05/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008016
08/03/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
12/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008157
12/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008158
12/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008159
12/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008160
12/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008161
12/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008162
12/03/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
13/03/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10027830
15/03/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
15/03/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
16/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008248
16/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008249
16/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008250
16/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008252
16/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008255
16/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008256
16/03/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10028070
19/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008274
19/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008276
19/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008277
19/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008278
19/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008279
19/03/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
19/03/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10028160
19/03/2018 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 10008297
20/03/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008306
22/03/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
26/03/2018 Proposta á Comisión de nova comparecencia Mesa da CNP de estudo e análise das reformas da política forestal
26/03/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
26/03/2018 Aprobación por unanimidade Comisión
02/04/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
02/04/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10028648
02/04/2018 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 10008488
02/04/2018 Solicitude de documentación Rexistro de entrada: 10028645
02/04/2018 Solicitude Rexistro de entrada: 10028646
03/04/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
04/04/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008540
04/04/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008541
04/04/2018 Invitación Rexistro de saída: 10008542
04/04/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10028830
04/04/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10028831
04/04/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10028832
04/04/2018 Comparecencia en Comisión Comisión
09/04/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10029040
09/04/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10029043
09/04/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10029045
09/04/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10029044
12/04/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10029333
13/04/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10008686
13/04/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10008687
13/04/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10008688
13/04/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10008689
13/04/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10008690
13/04/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10008691
13/04/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10008692
13/04/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10008693
13/04/2018 Solicitude de documentación Rexistro de saída: 10008694
16/04/2018 Resposta Rexistro de entrada: 10029436
19/04/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10029671
23/04/2018 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10029862
25/04/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10029981
25/04/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10029982
25/04/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10029983
26/04/2018 Designación de ponentes Rexistro de entrada: 10030062
26/04/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10030092
27/04/2018 Designación da Ponencia Comisión
27/04/2018 Acordo de designación da Ponencia Rexistro de entrada: 10030156
27/04/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10009052
30/04/2018 Publicación da designación da ponencia BOPG Número: 298
03/05/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10030349
03/05/2018 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 10009119
14/05/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10030945
16/05/2018 Solicitude Rexistro de entrada: 10031054
07/06/2018 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10032022
18/06/2018 Proposta de proxecto do ditame Rexistro de entrada: 10032492
28/06/2018 Solicitude de reunión Rexistro de entrada: 10032942
03/07/2018 Autorización pola Mesa Mesa do Parlamento
12/07/2018 Notificación á ponencia ou grupo de traballo Rexistro de saída: 10010148
24/07/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10033737
24/07/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10033739
24/07/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10033740
24/07/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10033741
24/07/2018 Presentación de emendas Rexistro de entrada: 10033743
24/07/2018 Notificación á Mesa da Comisión Rexistro de saída: 10010274
31/07/2018 Aprobación do proxecto de ditame da Comisión Comisión
01/08/2018 Comunicación do acordo Rexistro de entrada: 10033978
07/08/2018 Presentación de votos particulares Rexistro de entrada: 10034407
07/08/2018 Presentación de votos particulares Rexistro de entrada: 10034408
07/08/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10010407
10/08/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10010439
10/08/2018 Notificación á Dirección Xeral Rexistro de saída: 10010439
10/08/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10010439
10/08/2018 Publicación do ditame/informe BOPG Número: 346
10/08/2018 Publicación dos votos particulares BOPG Número: 346
11/09/2018 Debate do ditame en Pleno Pleno do Parlamento
13/09/2018 Notificación á Consellería da Presidencia Rexistro de saída: 10010845
13/09/2018 Notificación á Dirección Xeral Rexistro de saída: 10010846
13/09/2018 Notificación ao Servizo de Publicacións Rexistro de saída: 10010847
14/09/2018 Publicación do ditame/informe BOPG Número: 356
06/11/2018 Solicitude Rexistro de entrada: 10039700
13/11/2018 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10012239
14/11/2018 Designación do grupo de traballo Rexistro de entrada: 10040211
14/11/2018 Designación do grupo de traballo Rexistro de entrada: 10040236
19/11/2018 Designación do grupo de traballo Rexistro de entrada: 10040499
19/11/2018 Designación do grupo de traballo Rexistro de entrada: 10040511
20/11/2018 Notificación á Dirección Xeral Rexistro de saída: 10012343
05/07/2019 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10052283
05/07/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10016063
10/07/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10016108
01/08/2019 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10053114
02/08/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
07/08/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10016360
07/08/2019 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 10016361
29/08/2019 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10054463
30/08/2019 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10054520
03/09/2019 Solicitude de comparecencia Rexistro de entrada: 10054941
03/09/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
04/09/2019 Notificación á Dirección Xeral Rexistro de saída: 10016503
04/09/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10016504
12/09/2019 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10055557
17/09/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
18/09/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10016921
02/10/2019 Entrada de documentación Rexistro de entrada: 10056847
02/10/2019 Notificación á Comisión Rexistro de saída: 10017240
07/10/2019 Coñecemento pola Mesa Mesa do Parlamento
08/10/2019 Notificación aos portavoces Rexistro de saída: 10017325
08/10/2019 Notificación á ponencia ou grupo de traballo Rexistro de saída: 10017326
13/07/2020 Fin de lexislatura
saltar ao pe de páxina