González Reboredo, Xosé Manuel

Nos lindeiros da galeguidade : estudio antropolóxico do Val de Fornela : (etnohistoria, etnomusicoloxía, etnografía) / Xosé Manuel González Reboredo, Luis Costa Vázquez-Mariño, Clodio González Pérez - Santiago de Compostela : : Consello da Cultura Galega, Sección de Antropoloxía Cultural , D.L. 2002 - 694 p. ; 24 cm

84-95415-56-9


Antropología social y cultural
Ciencias sociales
Cultura regional
Castilla y León
Galicia

Dispoñible en : http://consellodacultura.org/mediateca/extras/val_de_fornela.pdf

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha