Villanueva, Xosé Manuel

O galego, patrimonio común / Xosé Manuel Villanueva

En: Linguas, sociedade e política : Un debate multidisciplinar [Recurso electrónico] / Henrique Monteagudo, editor. .-- Santiago de Compostela : Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia : Consello da Cultura Galega, 2012.Lengua gallega
Lengua
Patrimonio cultural
Cultura regional
Galicia

Dispoñible (o libro completo) : http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/linguas_sociedade_politica.pdf

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha