Documentos para un debate sobre o Senado como cámara territorial / Xosé Antonio Sarmiento Méndez (comp.) ; elaboración, Servicio de Biblioteca e Documentación do Parlamento de Galicia - Santiago de Compostela : : Parlamento de Galicia , 1995 - 7 v. ; 30 cm.

T. I. Referencias á Cámara territorial nas Constitucións históricas españolas. Constitución española de 1978. Lexislación electoral. Regulamentos parlamentarios -- t. II. Xurisprudencia do Tribunal Constitucional. Dereito comparado -- t. III. Dereito comparado -- t. IV. Dereito comparado. Propostas de reforma: Antecedentes parlamentarios nas Cortes Xerais, a) Congreso -- t. V. Propostas de reforma: Antecedentes parlamentarios nas Cortes Xerais, b) Senado, 1ª parte -- t. VI. Propostas de reforma: Antecedentes parlamentarios nas Cortes Xerais, b) Senado, 2ª parte -- t. VII. Propostas de reforma: Antecedentes parlamentarios no Parlamento de Galicia ; Proposta de reforma co gallo da Administración única. Bibliografía


Senado
Cámara Alta
Trabajo parlamentario
Reforma institucional

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha