saltar ao contido

Asistencias de José Manuel Balseiro Orol

Asistencias da actual lexislatura

Pleno do Parlamento

Agosto de 2020
Venres
07
11:00
Setembro de 2020
Martes
01
09:30
Xoves
03
11:30
Martes
08
12:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Outubro de 2020
Martes
06
10:00
Mércores
07
10:00
Martes
20
10:00
Mércores
21
10:00
Novembro de 2020
Martes
10
10:00
Mércores
11
10:00
Martes
24
10:00
Mércores
25
10:00
Decembro de 2020
Mércores
09
10:00
Xoves
10
10:00
Luns
21
10:00
Martes
22
10:00
Mércores
23
10:00
Xaneiro de 2021
Martes
26
00:00
Martes
26
10:00
Mércores
27
10:00
Febreiro de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Marzo de 2021
Martes
09
10:00
Mércores
10
10:00
Martes
23
10:00
Mércores
24
10:00
Abril de 2021
Martes
13
10:00
Mércores
14
10:00
Martes
27
10:00
Mércores
28
10:00

Deputación Permanente

Xaneiro de 2021
Xoves
14
13:00

Comisión 2ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Ser.

Outubro de 2020
Xoves
22
10:30
Novembro de 2020
Venres
06
10:30
Venres
13
10:30
Decembro de 2020
Venres
11
10:30
Venres
18
10:30
Xaneiro de 2021
Xoves
28
10:30
Febreiro de 2021
Martes
02
10:30
Martes
16
10:30
Marzo de 2021
Mércores
03
10:30
Abril de 2021
Xoves
15
10:35
Xoves
29
10:30
Maio de 2021
Xoves
06
10:30

Comisión 3ª, Economía, Facenda e Orzamentos

Outubro de 2020
Mércores
14
10:30
Novembro de 2020
Venres
27
16:30
Luns
30
10:00
Decembro de 2020
Martes
01
16:30
Mércores
02
12:30
Xoves
03
12:00
Xaneiro de 2021
Xoves
14
10:00
Xoves
14
12:00
Venres
15
10:00
Marzo de 2021
Xoves
18
10:30

Comisión 4ª, Educación e Cultura

Novembro de 2020
Venres
27
10:30

Comisión 5ª, Sanidade, Política Social e Emprego

Marzo de 2021
Xoves
04
10:30

Comisión 6ª, Industria, Enerxía, Comercio e Turismo

Abril de 2021
Mércores
21
10:30

Comisión 7ª, Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes

Xaneiro de 2021
Martes
19
10:30

Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Agosto de 2020
Xoves
20
14:20
Setembro de 2020
Xoves
17
10:30
Outubro de 2020
Venres
02
10:30
Venres
02
10:30
Venres
16
10:30
Novembro de 2020
Xoves
12
16:00
Decembro de 2020
Venres
04
10:30
Martes
15
10:35
Xaneiro de 2021
Venres
22
10:30
Febreiro de 2021
Xoves
04
10:30
Xoves
18
10:40
Marzo de 2021
Martes
02
10:30
Martes
16
10:30
Abril de 2021
Martes
06
16:00
Martes
20
10:30
Maio de 2021
Mércores
05
10:35

Mesa da Comisión 8ª, Pesca e Marisqueo

Setembro de 2020
Mércores
09
11:30
Mércores
23
12:00
Outubro de 2020
Xoves
08
12:00
Novembro de 2020
Martes
03
17:00
Luns
30
12:00
Decembro de 2020
Luns
07
10:15
Xaneiro de 2021
Luns
18
12:00
Febreiro de 2021
Luns
01
12:00
Xoves
11
12:30
Luns
22
12:00
Marzo de 2021
Luns
08
12:00
Luns
29
12:00
Abril de 2021
Martes
13
12:00
Mércores
28
12:00

Comisión do Regulamento

Agosto de 2020
Xoves
20
10:20

Presidentes de Comisións

Outubro de 2020
Martes
27
10:00
Novembro de 2020
Mércores
25
09:45
Xaneiro de 2021
Martes
12
11:00
Martes
19
10:15
Marzo de 2021
Martes
16
10:15
Abril de 2021
Martes
20
10:15

Comisión N.P. especial sobre a reactivación económica, crise da covid-19

Novembro de 2020
Venres
20
10:00
saltar ao pe de páxina