saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Información da contratación


Servizo de telefonía e acceso á Internet e o subministro de electrónica de rede para a Administración do Parlamento de Galicia
Tipo de contratación: Mixto
Procedemento: Aberto
Orzamento anual : €650.000,00 sen IVE
Valor estimado do contrato : €1.950.000,00 sen IVE
Datas de publicación
BOPG: 12-08-2016 BOE: 30-08-2016 DOUE: 13-08-2016
DocumentaciónDatos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
Prezo anuaTelefónica de España, S.A.U. – Telefónica Móviles España, S.A.U., Unión temporal de empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo y Ley 12/1991, de 29 de abril 202.333,33 100002437Despois de 15 días hábiles logo da notificación da adxudicación 21-12-2016
Prezo totaTelefónica de España, S.A.U. – Telefónica Móviles España, S.A.U., Unión temporal de empresas, Ley 18/1982 de 26 de mayo y Ley 12/1991, de 29 de abril 309.000,0 100002438  21-12-2016
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina