saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

Pode acceder á plataforma seguindo esta ligazón: Plataforma de Licitación Electrónica.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Acceso á Guía de acceso ó portal de licitación e presentación e presentación de ofertas.

Información da contratación


Servizo de soporte do software de base de datos (Oracle), do software de gravación, do software de xestión de fluxos, dun sistema de alimentación ininterrompida e dunha cabina de almacenamento do Parlamento de Galicia mediante procedemento aberto
Tipo de contratación: Servizos
Procedemento: Aberto
Valor estimado do contrato : 232.304,26 € con IVE
Datas de publicación
BOPG: 11-08-2017 BOE: 31-08-2017 DOUE: 10-08-2017
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100161_1.pdfDocumentaciónDatos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
lote 1Oracle Ibérica, S.R.L. 99.736,99 100021983Non antes de 15 días hábiles desde notificación da adxudicación 02-01-2018
lote 2Spica, S.L. 54.000,0 100021984Non antes de 15 días hábiles desde notificación da adxudicación 02-01-2018
lote 3Deserto 100021985  02-01-2018
lote 4Deserto 100021986  02-01-2018
lote 5Deserto 100021987  02-01-2018
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina