saltar ao contido

Convocatoria da Deputación Permanente do Parlamento de Galicia para o 26 de marzo de 2020

A Presidencia, á vista da Resolución da Presidencia do día 23 de marzo de 2020 (doc. núm. 19241), e logo da solicitude formulada pola Xunta de Galicia no doc. núm. 63758, resolveu convocar a Deputación Permanente para o día 26 de marzo de 2020, ás 12:00 horas, coa seguinte orde do día:

Punto único. Comparecencia do presidente da Xunta de Galicia para informar sobre a evolución da pandemia do COVID-19 e as medidas adoptadas respecto desta situación pola Xunta de Galicia (doc. 63758, 10/SCDP-000007)

Santiago de Compostela, 25 de marzo de 2020
 
 

Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina