saltar ao contido

A Rosa Selaví

A obra de Javier Correa Corredoira que figura entre os fondos da colección do Parlamento é reveladora das súas lecturas e teimas plásticas. Trátase de A Rosa Selaví, de técnica mixta sobre lenzo, coa inscrición '1989, A Rosa Selaví 88 Corredoira', que a data neses anos. É unha obra fragmentaria, feita con varias follas na que hai varias figuras femininas espidas e deitadas. Son tres, unha a seguir da outra, sendo as dos lados de branca pel, mentres que a central, que se superpón sobre aquelas sen confundirse, ten a pel escura. ​


La obra de Javier Correa Corredoira que figura entre los fondos de la colección del Parlamento es reveladora de sus lecturas y manías plásticas. Se trata de A Rosa Selaví, de técnica mixta sobre lienzo, con la inscripción '1989, A Rosa Selaví 88 Corredoira', la fecha del momento. Es una obra fragmentaria, hecha con varias hojas en la que hay varias figuras femeninas desnudas y acostadas. Son tres, una a continuación de la otra, siendo las de los lados de blanca piel, mientras que la central, que se superpone sobre aquellas sin confundirse, tiene la piel oscura. 

Autor Javier Correa Corredoira
Data/Fecha 1988-1989
Medidas 50x260 cm
Técnica|Material Óleo, papel e táboa /tabla
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

Javier Correa Corredoira (n.1952) é un pintor e escultor que desenvolve a súa traxectoria na cidade da Coruña, onde naceu. En 1994 fixo a Rosa dos Ventos, praciña con mosaico no Parque das Esculturas da Torre de Hércules; e uns vinte anos antes, en 1979, estivo en México por un ano cunha bolsa do Ministerio de Cultura, viaxe que lle cambiou a vida. Á volta participou no Colectivo Atlántica de Vigo nas exposicións de Baiona, Madrid, Salvaterra de Miño e Compostela, movemento transformador da arte galega, coa que comparte unha actitude crítica e comprometida que quere modernizar as artes. E crea o GrupOrzán nos anos 1984-1986 con Pedro Muiño e Pepe Galán.

A obra dos fondos da colección do Parlamento é reveladora das súas lecturas e teimas plásticas, dende a reflexión dun artista auroral da arte contemporánea, Marcel Duchamp. Trátase de A Rosa Selaví, de técnica mixta sobre lenzo, coa inscrición '1989, A Rosa Selaví 88 Corredoira', que a data neses anos. É unha obra fragmentaria, feita con varias follas na que hai varias figuras femininas espidas e deitadas. Son tres, unha a seguir da outra, sendo as dos lados de branca pel, mentres que a central, que se superpón sobre aquelas sen confundirse, ten a pel escura. Rrose Sélavy, apelido que é un xogo de palabras, era o alter ego feminino de Marcel Duchamp (1887-1968), artista da vangarda europea que en 1917 presentara na Sociedade de Artistas Independentes un urinario que chamou Fountain, asinado R. Mutt, mais presentado por unha amiga. Dende a ambigüidade que sempre fomentou, e o suxestivo das súas rompedoras propostas artísticas, xorde esta obra, homenaxe do mestre da arte contemporánea datado vinte anos despois da súa morte. Dende o xogo de palabras 'arroser, c'est la vie'regar, así é a vida»), de onde Rrose Sélavy, exemplíficase que o xénero é una construción. O peso do literario neste culto e autodidacta artista coruñés amplíase ao gravado e á creación literaria, pois ten publicado librosde poesía, e traducido o Rubaiyait de Omar Khayyam.

Javier Correa Corredoira (n.1952) es un pintor y escultor que desarrolla su trayectoria en la ciudad de A Coruña, donde nació. En 1994 hizo la Rosa de los Vientos, praciña con mosaico en el Parque de las Esculturas de la Torre de Hércules; y unos veinte años antes, en 1979, estuvo en México por un año con una bolsa del Ministerio de Cultura, viaje que le cambió la vida. A la vuelta participó en el Colectivo Atlántica de Vigo en las exposiciones de Baiona, Madrid, Salvaterra de Miño y Compostela, movimiento transformador del arte gallego, con la que comparte una actitud crítica y comprometida para modernizar las artes. Y crea el GrupOrzán en los años 1984-1986 con Pedro Molino y Pepe Galán.

La obra de los fondos de la colección del Parlamento es reveladora de sus lecturas y manías plásticas desde la reflexión de un artista auroral del arte contemporáneo, Marcel Duchamp. Se trata de A Rosa Selaví, de técnica mixta sobre lienzo, con la inscripción '1989, A Rosa Selaví 88 Corredoira', la fecha del momento. Es una obra fragmentaria, hecha con varias hojas en la que hay varias figuras femeninas desnudas y acostadas. Son tres, una a continuación de la otra, siendo las de los lados de blanca piel, mientras que la central, que se superpone sobre aquellas sin confundirse, tiene la piel oscura. Rrose Sélavy, apellido que es un juego de palabras, era el alter ego femenino de Marcel Duchamp (1887-1968), artista de la vanguardia europea que en 1917 había presentado en la Sociedad de Artistas Independientes un urinario que llamó Fountain, firmado R. Mutt, pero presentado por una amiga. Desde la ambigüedad que siempre fomentó y lo sugestivo de sus rompedoras propuestas artísticas, surge esta obra, homenaje del maestro del arte contemporáneo datado veinte años después de su muerte. Desde el juego de palabras ' arroser, c' est lana vie' («regar, así es la vida»), de donde surge Rrose Sélavy, se ejemplifica que el género es una construcción. El peso de lo literario en este culto y autodidacta artista coruñés se amplía al grabado y a la creación literaria, pues ha publicado libros de poesía, y traducido el Rubaiyait de Omar Khayyam.

saltar ao pe de páxina