saltar ao contido

Pleno do Parlamento

Nome do órgano: Pleno do Parlamento
Data de constitución: 07/08/2020
Lexislatura: 11
Tipo de órgano: Organo da cámara

Membros do órgano (Composición actual):

Membros restantes do órgano
Amigo Díaz, María Encarnación
Foto de Amigo Díaz, María Encarnación
Partido Popular
Deputada
Arias Rodríguez, Raquel
Foto de Arias Rodríguez, Raquel
Partido Popular
Deputada
Armada Pérez, José Antonio
Foto de Armada Pérez, José Antonio
Partido Popular
Deputado
Balseiro Orol, José Manuel
Foto de Balseiro Orol, José Manuel
Partido Popular
Deputado
Blanco Paradelo, Moisés
Foto de Blanco Paradelo, Moisés
Partido Popular
Deputado
Cachafeiro Anta, Belén
Foto de Cachafeiro Anta, Belén
Partido Popular
Deputada
Calvo Pouso, Diego
Foto de Calvo Pouso, Diego
Partido Popular
Deputado
Carballo Páez, Ramón
Foto de Carballo Páez, Ramón
Partido Popular
Deputado
Díaz Mouteira, María Sol
Foto de Díaz Mouteira, María Sol
Partido Popular
Deputada
Egerique Mosquera, Teresa
Foto de Egerique Mosquera, Teresa
Partido Popular
Deputada
Ferro Iglesias, José Luis
Foto de Ferro Iglesias, José Luis
Partido Popular
Deputado
Freire Vázquez, María Begoña
Foto de Freire Vázquez, María Begoña
Partido Popular
Deputada
García Vidal, Ana Belén
Foto de García Vidal, Ana Belén
Partido Popular
Deputada
Gómez Salgado, Carlos
Foto de Gómez Salgado, Carlos
Partido Popular
Deputado
López Abella, María Susana
Foto de López Abella, María Susana
Partido Popular
Deputada
López Sánchez, Rosalía
Foto de López Sánchez, Rosalía
Partido Popular
Deputada
Lorenzo Gómez, Rubén
Foto de Lorenzo Gómez, Rubén
Partido Popular
Deputado
Mouzo Mas, Paula
Foto de Mouzo Mas, Paula
Partido Popular
Deputada
Murillo Solís, María Guadalupe
Foto de Murillo Solís, María Guadalupe
Partido Popular
Deputada
Pardo López, Adrián
Foto de Pardo López, Adrián
Partido Popular
Deputado
Pazos Couñago, José Alberto
Foto de Pazos Couñago, José Alberto
Partido Popular
Deputado
Pérez Domínguez, Fernando
Foto de Pérez Domínguez, Fernando
Partido Popular
Deputado
Pérez López, Noelia
Foto de Pérez López, Noelia
Partido Popular
Deputada
Pomar Tojo, Carmen María
Foto de Pomar Tojo, Carmen María
Partido Popular
Deputada
Prado del Río, Paula
Foto de Prado del Río, Paula
Partido Popular
Deputada
Prado Patiño, Jesús Miguel
Foto de Prado Patiño, Jesús Miguel
Partido Popular
Deputado
Regueiro Fernández, José Luis
Foto de Regueiro Fernández, José Luis
Partido Popular
Deputado
Rodríguez Carrera, María Felisa
Foto de Rodríguez Carrera, María Felisa
Partido Popular
Deputada
Rodríguez Conde, Ángel
Foto de Rodríguez Conde, Ángel
Partido Popular
Deputado
Rodríguez Pérez, Moisés
Foto de Rodríguez Pérez, Moisés
Partido Popular
Deputado
Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María
Foto de Rodríguez-Vispo Rodríguez, Marta María
Partido Popular
Deputada
Rueda Valenzuela, Alfonso
Foto de Rueda Valenzuela, Alfonso
Partido Popular
Deputado
Salido Maroño, María Belén
Foto de Salido Maroño, María Belén
Partido Popular
Deputada
Santos Costa, Manuel
Foto de Santos Costa, Manuel
Partido Popular
Deputado
Sanz Arias, Cristina
Foto de Sanz Arias, Cristina
Partido Popular
Deputada
Suárez Sarmiento, María Elena
Foto de Suárez Sarmiento, María Elena
Partido Popular
Deputada
Varela Fernández, Katherinie
Foto de Varela Fernández, Katherinie
Partido Popular
Deputada
Verea Fraiz, Borja
Foto de Verea Fraiz, Borja
Partido Popular
Deputado
Vilela Riveiro, Sandra
Foto de Vilela Riveiro, Sandra
Partido Popular
Deputada
Aira Díaz, María del Carmen
Foto de Aira Díaz, María del Carmen
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Bará Torres, Xosé Luís
Foto de Bará Torres, Xosé Luís
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Carreira Pazos, Iria
Foto de Carreira Pazos, Iria
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Castro García, Daniel
Foto de Castro García, Daniel
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Fernández Alfonzo, Ramón
Foto de Fernández Alfonzo, Ramón
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Fernández Davila, María Cristina
Foto de Fernández Davila, María Cristina
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Fernández Gómez, Alexandra
Foto de Fernández Gómez, Alexandra
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
González Iglesias, Carmela
Foto de González Iglesias, Carmela
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Lourenzo Moura, Diego
Foto de Lourenzo Moura, Diego
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Pérez Fernández, Rosana
Foto de Pérez Fernández, Rosana
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Pérez López, Daniel
Foto de Pérez López, Daniel
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Pontón Mondelo, Ana
Foto de Pontón Mondelo, Ana
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Presas Bergantiños, Noa
Foto de Presas Bergantiños, Noa
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Queixas Zas, Mercedes
Foto de Queixas Zas, Mercedes
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Ríos Santomé, Paulo
Foto de Ríos Santomé, Paulo
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Rivas Cruz, Xosé Luís
Foto de Rivas Cruz, Xosé Luís
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Rodil Fernández, Olalla
Foto de Rodil Fernández, Olalla
Bloque Nacionalista Galego
Deputada
Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Foto de Tabarés Pérez-Piñeiro, Iago
Bloque Nacionalista Galego
Deputado
Ojea Arias, Eduardo
Foto de Ojea Arias, Eduardo
Partido Socialista de Galicia
Vogal
Álvarez Martínez, Luis Manuel
Foto de Álvarez Martínez, Luis Manuel
Partido Socialista de Galicia
Deputado
Arangüena Fernández, Pablo
Foto de Arangüena Fernández, Pablo
Partido Socialista de Galicia
Deputado
Caballero Miguez, Gonzalo
Foto de Caballero Miguez, Gonzalo
Partido Socialista de Galicia
Deputado
Castro Rey, Paloma
Foto de Castro Rey, Paloma
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Díaz Varela, Noa Susana
Foto de Díaz Varela, Noa Susana
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Gallego Sanromán, María Leticia
Foto de Gallego Sanromán, María Leticia
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Otero Lago, Noelia
Foto de Otero Lago, Noelia
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Otero Rodríguez, Patricia
Foto de Otero Rodríguez, Patricia
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Foto de Rodríguez Dacosta, María del Carmen
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Foto de Rodríguez Rumbo, Matilde Begoña
Partido Socialista de Galicia
Deputada
Seco García, Martín
Foto de Seco García, Martín
Partido Socialista de Galicia
Deputado
Torrado Quintela, Julio
Foto de Torrado Quintela, Julio
Partido Socialista de Galicia
Deputado

saltar ao pe de páxina