saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Información da contratación


servizo de xardinaría
Tipo de contratación: Servizos
Procedemento: Aberto
Orzamento anual : €94.687,13 sen IVE
Valor estimado do contrato : €378.748,52 sen IVE
Datas de publicación
BOPG: 19-06-2017 BOE: 04-07-2017 DOUE: 20-06-2017
DocumentaciónDatos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
 Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, S.L. 81.641,97 100020592A partir do 19 de decembro de 2017 23-11-2017
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina