saltar ao contido

Plataforma de Licitación Electrónica.

A tramitación electrónica dos procedementos de contratación realizarase a través dunha aplicación informática denominada Plataforma de Licitación Electrónica da Administración Parlamentaria.

A normativa para o uso desta plataforma está publicada no BOPG número 170 do 2 de outubro de 2013. Pode consultar a normativa sobre o uso desta aplicación nos seguintes ligazóns: Normativa da Plataforma de Licitación Electrónica ( galego | castelán ).

Información da contratación


subministración sucesiva e por prezo unitario de bens consumibles
Tipo de contratación: Subministros
Procedemento: Aberto
Orzamento anual : €46.408,32 sen IVE
Valor estimado do contrato : €92.816,64 sen IVE
Datas de publicación
BOPG: 16-06-2016 DOG: 13-07-2016




Documentación



Datos de adxudicación

LoteRazón SocialOrzamento# RexPrazo*Data**
lote 1 (maOffice Depot, S.L. 11.628,55 100001575Antes de 15 días desde a notificación da adxudicación 24-11-2016
lote 2 (maBrinco Soluciones Integrales, S.L. 10.921,38 100001576Antes de 15 días desde a notificación da adxudicación 24-11-2016
lote 3 (maBrinco Soluciones Integrales, S.L. 14.617,84 100001577Antes de 15 días desde a notificación da adxudicación 24-11-2016
*Prazo para a formalización do contrato.  
**A data correspóndese coa data de publicación no Perfil de contratación.  
saltar ao pe de páxina