saltar ao contido

Expediente: 11/PNP-001663

Detalle do expediente

Extracto: Sobre a demanda da Xunta de Galicia ao Goberno de España dunha defensa, ante a Unión Europea e a Organización Mundial do Comercio, para frear a proposta de prohibir determinadas subvencións á pesca

Número de rexistro de entrada: 11017027

Data de creación: 08/06/2021

Órgano ditaminante:

Órganos propoñentes:

  • Grupo Parlamentario Popular de Galicia

Procedemento: Ordinario

Situación: Pechado

Tipo de finalización: Aprobado

Propoñentes:

  • Teresa Egerique Mosquera
  • José Manuel Balseiro Orol
  • Ana Belén García Vidal
  • Manuel Santos Costa
  • José Alberto Pazos Couñago
  • María Elena Suárez Sarmiento
  • Daniel Vega Pérez

Trámites do expediente

Data Trámite Publicación
08/06/2021 Entrada da iniciativa Rexistro de entrada: 11017027
15/06/2021 Admisión a trámite e publicación Mesa do Parlamento
15/06/2021 Oficio de execución dos acordos da Mesa Rexistro de saída: 11004366
16/06/2021 Publicación da iniciativa BOPG Número: 155
25/10/2021 Emendas dos Grupos Parlamentarios Rexistro de entrada: 11024078
26/10/2021 Aprobación por unanimidade con modificacións Pleno do Parlamento
28/10/2021 Oficio de execución dos acordos do Pleno Rexistro de saída: 11006244
29/10/2021 Publicación do acordo BOPG Número: 219
saltar ao pe de páxina