Actividade

Últimas leis en tramitación:

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas .(10/PL-000011)

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019

Proxecto de lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. (10/PL-000010)

Proposición de lei de modificación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para promover determinadas actuacións para a mellora medioambiental

Proposición de lei de modificación da Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, para promover determinadas actuacións para a mellora medioambiental. (10/PPL-000031)

Proposición de lei, para para presentar perante o Congreso dos Deputados, para garantir que a produción eléctrica cumpra unha función social no desenvolvemento económico e na creación de emprego e riqueza en Galicia

Proposición de lei, para para presentar perante o Congreso dos Deputados, para garantir que a produción eléctrica cumpra unha función social no desenvolvemento económico e na creación de emprego e riqueza en Galicia. (10/PPLC-000011)

Proposición de Lei de reforma da Lei 9/2011, do 9 de novembro de 2011, dos medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia

Proposición de Lei de reforma da Lei 9/2011, do 9 de novembro de 2011, dos medios  públicos de comunicación audiovisual de Galicia. (10/PPL-000030)

Proposición de lei para o fomento da responsabilidade social en Galicia

Proposición de lei para o fomento da responsabilidade social en Galicia. (10/PPL-000029)

Proposición de lei de memoria histórica democrática de Galicia

Proposición de lei de memoria histórica democrática de Galicia. (10/PPL-000028)

Proposición de lei pola que se regula o sistema de provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.

Proposición de lei pola que se regula o sistema de provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde . (10/PPL-000027)

 • Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, BOPG Nº 396 do 12/12/2018
  ( Boletín )
 • Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, BOPG Nº 395 do 10/12/2018
  ( Boletín )
 • Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, BOPG Nº 394 do 05/12/2018
  ( Fascículo 1 )
  ( Fascículo 2 ) ( Fascículo 3 )
 • Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, BOPG Nº 393 do 04/12/2018
  ( Boletín )
 • Boletín Oficial do Parlamento de Galicia, BOPG Nº 392 do 03/12/2018
  ( Boletín )

Hemiciclo

Participación cidadá

O Parlamento é a casa de todos e como tal queremos que participedes nel. Queremos que compartades as vosas opinións e que nos fagades chegar as dúbidas e preguntas que teñades.

Transparencia

O Parlamento de Galicia pon ao dispor da cidadanía esta sección de transparencia onde se pode consultar a información dispoñible do funcionamento da institución.