saltar ao contido

Convocatoria da Xunta de Portavoces prevista para o 5 de setembro de 2017

A Xunta de Portavoces celebrará sesión o próximo día 5 de setembro de 2017, ás 11:30 horas, no pazo do Parlamento.

A orde do día é a seguinte:
 
Punto 1. Lectura e aprobación, se é o caso, dos borradores das actas das reunións dos días 4 e 28 de xullo de 2017.
 
Punto 2. Asignación a comisión do Proxecto de lei de Portos de Galicia (doc. núm. 14376, 10/PL-000005).
 
Punto 3. Ordenación do traballo parlamentario:
 
- Calendario de actividades para o período de sesións de setembro a decembro de 2017 e criterios de formación das ordes do día das sesións plenarias.
 
- Calendario de comisións correspondente ao mes de setembro de 2017.
 
Punto 4.  Formación da orde do día da próxima sesión plenaria.
 
Punto 5. Comunicacións, rogos e preguntas
 
O que lle comunico para os efectos de convocalo/a  á devandita reunión.
 
Santiago de Compostela, 31 de agosto de 2017
 
Miguel Ángel Santalices Vieira
Presidente
 

Imaxes relacionadas

saltar ao pe de páxina